Vẫn là con số không thôi!

Thứ Hai, 25-11-2019, 20:31

- Không ai làm mãi một việc vô ích, đúng không Tư?

- Anh Ba hỏi chi lạ?

- Ờ, hỏi để mà…

- Mà liên hệ tới một chuyện chi đó cần nói. Ðúng không anh Ba?

- Không sai! Năm ngoái, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 44 yêu cầu…

- Các hộ gia đình phải phân loại rác tại nguồn. Ai không tuân thủ sẽ bị xử phạt!

- Chú mầy cũng nhớ ghê á! Chỉ có điều là…

- Là không mấy gia đình thực hiện, mà cũng không thấy ai bị phạt cả!

- Vẫn là điệp khúc cũ "phạt ai, ai phạt" thôi mà Tư! Tuy nhiên, anh Ba điều tra rồi nhận thấy…

- Thấy chi?

- Người ta không tuân thủ không phải vì không làm cũng không sao mà còn một lý do nữa, rất chi là chính đáng và rất đáng để…

- Xem xét và giải quyết?

- Chính xác! Như một số người cho biết, họ cũng hiểu được tầm quan trọng của việc phân loại rác. Họ cũng đã thực hiện, nhưng rồi…

- Rồi sao?

- Phân loại rác ở nhà xong, đem ra chỗ xe rác, thấy người chở rác cho tất cả chung vào thùng xe đẩy đi. Vì xe chở rác chỉ có một thùng. Vậy là có phân loại thì cũng như không. Người ta thấy vô ích cho nên không làm nữa. Việc phân loại rác thải tại hộ gia đình không thành còn có nguyên nhân như vậy!

- Giờ mới biết tại sao anh Ba lại đề cập tới cái chuyện không ai làm mãi một việc vô ích.

- Không đúng vậy sao?

- Có ai nói là sai đâu! Vấn đề là phải tìm cách giải quyết ngay và luôn vướng mắc không đáng có này!

- Người ta đã tính đến chuyện đổi từ cái xe chở rác một thùng sang hai thùng và đã có kế hoạch hẳn hoi. Thế nhưng, tới nay toàn thành phố chỉ mới chuyển đổi được 100 trong tổng số 1.700 phương tiện lấy rác.

- Sao chậm vậy ta?

- Do vướng!

- Vướng chi?

- Kinh phí chuyển đổi. Vì có nhiều đơn vị thu gom rác dân lập không có đủ tài chính để mua sắm xe mới, công nhân gom rác không đủ tiền học lái xe để có bằng… nên đành…

- Biết rõ nguyên nhân rồi thì phải sớm có giải pháp tháo gỡ. Ðể vậy hoài thì việc phân loại rác thải tại nguồn vẫn tiếp tục là con số không thôi!

TƯ BÚA