Quốc sách hàng đầu

Thứ Năm, 16-07-2020, 21:17

- Nghỉ hè tới nơi rồi, có định cho sắp nhỏ đi đâu xả hơi không Tư?

- Cũng đang tính mà chưa quyết được là đi đâu.

- Thì cũng phải có đi đâu đó cho cái gọi là nghỉ hè chớ.

- Đương nhiên rồi, nhưng mà phải lựa cơm mà gắp mắm,  chớ tiền đâu mà tiêu xài hoang phí. Kinh tế toàn cầu đang hồi khó khăn mà.

- Anh Ba nghĩ…

- Nghĩ sao?

- Kể cả có tiền cũng không nên vung tay quá trán. Anh Ba thấy dân mình nhiều người hễ có dịp nghỉ ngơi là ăn chơi quá đà dẫn đến…

- Hoang phí quá trời, đúng vậy không?

- Không sai. Không ít người vin vô cái cớ nghỉ nầy, nghỉ nọ là xả láng cuộc đời. Rồi ra là…

- Là chi?

- Có khi dịp nghỉ ngơi chỉ là cái cớ để người ta phô phang, khoe khoang với thiên hạ là mình hơn người, hơn đời thôi mà!

- Anh Ba nói đúng! Hôm rồi, em đọc báo thấy một bà trí thức khá nổi tiếng nói “tiêu xài hoang phí không đúng mục đích là phông văn hóa thấp”.

- Cái chuyện “phông văn hóa” thấp hay cao thì  không bàn tới ở đây vì anh em mình chưa đủ trình, đủ tầm mà chỉ thấy chi tiền vô những thứ, những chuyện lãng xẹt là không ổn chút nào hết. Nhất là…

- Là nhậu nhẹt, tiệc tùng liên miên, có phải ý anh Ba là vậy?

- Chính xác! Hè đến, lấy cớ nóng nực là ăn nhậu thả ga. Chú mầy cứ đi mấy con phố nhậu có tiếng trên địa bàn là thấy ngay. Ồn ào từ chập tối tới sáng. Mà đúng là…

- Là chi, anh Ba?

- Hại cả đôi đường. Nhậu nhẹt triền miên vừa tốn tiền, vừa làm cho con người trở nên bê tha, bệ rạc và rất chi là hại cho sức khỏe. Mà sao người ta ham vậy Tư?

- Thì như người ta nói, “nam vô tửu như cờ vô phong” nên ông nào cũng muốn oai oách.

- Oai oách mấy thì cũng phải có chừng, có mực chớ. Người ta nói ăn khi lành phải dành khi ốm. Sau đại dịch kinh tế chưa phục hồi được mấy, nay mai còn chưa biết ra sao, phải biết lo xa chớ.

- Biết làm sao giờ, con gà tức nhau tiếng gáy, không ai chịu thua ai. Nói đâu có ai chịu nghe!

- Không nghe thì mới phải nói cho nghe, cho thấu để mà sửa đổi dần dần. Để mà dành dụm chi vô những việc hữu ích khác. 

- Thì người xưa đã nói rồi “buôn tàu, bán bè không bằng ăn dè, hà tiện”. Nên nhớ: tiết kiệm là quốc sách hàng đầu mà!

TƯ BÚA