Quan trọng là phương pháp

Thứ Năm, 26-11-2020, 23:24

- Ðến năm 2025 sẽ có 80% số hộ gia đình thành phố thực hiện...

- Phân loại chất thải rắn tại nguồn, chắc là anh Ba đang định nói tới chuyện đó?

- Chú mầy cũng nhanh nhậy thiệt! Thành phố vừa mới ra dự thảo kế hoạch mà chú mầy đã biết rồi.

- Thì đọc trên báo đó. Tên đầy đủ là dự thảo kế hoạch triển khai đồ án quy hoạch xử lý chất thải rắn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó thì...

- 100% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và xử lý bảo đảm vệ sinh môi trường, trong đó ít nhất 80% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt được thu hồi, tái chế làm phân compost và đốt thu hồi năng lượng.

- Mới nghe qua mục tiêu đã thấy hay, nhưng mà ...

- Mà sao?

- Có thực hiện được đúng tiến độ, mục tiêu đề ra hay lại...

- Như nhiều năm qua, thành phố đã triển khai không ít giải pháp, mô hình thí điểm thực hiện phân loại rác thải tại hộ gia đình mà rồi vẫn chưa có chi thay đổi hết.

- Theo anh Ba, để làm việc nầy thành công thì cần phải làm theo kiểu chi?

- Kiểu chi thì kiểu đều phải có sự vào cuộc một cách tự giác, chủ động, tích cực của người dân.

- Vấn đề mấu chốt đó lâu nay ai mà không biết, nhưng biết rồi mà vẫn chưa có giải pháp cụ thể để thực hiện kế hoạch một cách hiệu quả.

- Vậy thì phải xem lại các giải pháp đó phù hợp thực tế, có tính khả thi cao hay không chớ! Anh Ba nghĩ...

- Nghĩ sao?

- Bên cạnh việc tuyên truyền, vận động để nâng cao ý thức của người dân trong việc nầy thì điều căn cốt nhứt là phải xây dựng cách thức phân loại sao cho đơn giản nhất, dễ thực hiện nhất, không phải suy nghĩ, đắn đo nhiều khiến cho người ta ngại làm.

- Cụ thể như...

- Như là trước đây yêu cầu cầu người ta phải phân rác thải ra thành loại vô cơ, hữu cơ và chất thải rắn. Loại tái chế được, loại không. Ðứng trước đống rác bốc mùi, thử hỏi mấy ai đủ kiên nhẫn để thực hiện đủ từng đó công đoạn.

- Nghe cũng có lý, nên giản lược đi mới được. Rồi sao nữa, anh Ba?

- Làm việc chi cũng phải giúp người dân có động lực.

-Ý của anh Ba là...

- Là phải có chi đó động viên để người ta làm tốt như là đem chất thải rắn đổi lấy quà thì chắc sẽ có người chịu khó làm. Và...

- Và chi nữa?

- Phải tập trung vào đối tượng hay đi đổ rác ở trong nhà là phụ nữ để vận động. Có giải pháp phù hợp, có đối tượng thực hiện thì lo chi việc không thành!

Tư Búa