Nhanh cho dân nhờ

Thứ Năm, 22-03-2018, 15:02

-Nghe nói tới đây thành phố sẽ rút ngắn thời gian làm thủ tục cấp, đổi các loại giấy tờ.

- Cụ thể như…

- Như cấp giấy phép xây dựng qua mạng chỉ còn 15 ngày. Cấp duyệt phòng cháy, chữa cháy còn một nửa thời gian so với hiện hành, còn tối đa không quá 20 ngày. Rút ngắn thủ tục cấp điện, cấp thoát nước xuống còn vài ngày.

- Ờ, người ta vẫn ví thời gian là vàng ngọc. Tiết kiệm thời gian làm thủ tục các loại giấy tờ cũng không khác chi tiết kiệm bạc, tiền cho dân. Nghe mà thấy sướng, thấy vui trong lòng. Nhưng…

- Nhưng sao, anh Ba?

- Có một số việc mà cũng rút ngắn được thời gian giải quyết giống như vậy thì hay quá trời luôn à!

- Một số việc đó là những việc chi, anh Ba?

- Những việc liên quan sát sườn cuộc sống, quyền lợi của người dân.

- Anh Ba nói vậy thì khó đoán quá. Suy cho cùng thì có việc chi ở đời mà không liên quan đến dân tình đâu chớ!

- Vấn đề ở chỗ là liên quan nhiều hay liên quan ít. Có khăng khít, hệ trọng hay không. Ở đây ý nói là những việc thiết thân.

- Vậy thì việc thiết thân đó là chi?

- Để từ từ anh Ba nói cho chú mầy nghe. Đó là việc 13 hộ dân ở khu phố 5, phường Bình Trưng Tây, quận 2 đã 16 năm nay chờ đợi các cơ quan chức năng giải quyết cho họ những vướng mắc về đất đai, nhà ở. Cho dù, các cấp chính quyền từ thành phố đến quận đã có những chỉ đạo rất rõ ràng.

- Chuyện đất đai luôn là chuyện phức tạp, đâu dễ giải quyết, anh Ba! - Phức tạp tới cỡ nào thì cũng không thể kéo dằng dai tới một phần tư đời người như vậy được. Có an cư mới lạc nghiệp. Nơi ăn, chốn ở chưa rõ ràng, ổn định thì ai mà chú tâm làm ăn cho được. Ở đây thì…

- Thì sao ta?

- Không bàn tới chuyện bên nào đúng sai, phải trái bởi đó là chuyên môn sâu liên quan tới nhiều quy định nầy nọ, mình không nên xía vô. Mà chỉ muốn góp ý là kết quả ra sao cũng nên có câu trả lời sớm cho người ta còn có thời gian để tính toán công việc. Chớ cứ dằng dai vậy, tới già cũng chưa xong việc, khổ cho những người ở đó. Cho nên…

- Những việc kiểu đó, càng nên tính cách rút ngắn thời gian xử lý, giải quyết phải không, anh Ba?

- Chính xác! Làm nhanh cho dân được nhờ!

Tư Búa