Nghiêm từ đầu

Thứ Năm, 22-02-2018, 13:16

Sáng ra đã thấy chú mầy rồi, lao động tự do mà coi bộ cũng nghỉ Tết theo lịch Nhà nước, hết Tết là ra vị trí chạy xe ôm liền à Tư?

- Làm Nhà nước hay không thì cũng phải có kỷ cương, phép tắc chớ. Sống buông tuồng, không quy củ thì làm sao mà trở thành người văn minh ở một thành phố văn minh được!

- Ðầu năm nghe chú mầy nói thấy lập trường vững chắc quá đi!

- Không vững thì khó mà phát triển à nha!

- Chú mầy nói vậy là có ý tứ sâu xa chi đây, phải không?

- Không có chi là sâu xa cả mà chỉ muốn nói là sống cho có kỷ cương, trật tự, nghiêm túc thành nền nếp ngay từ đầu để tạo đà cho cả năm!

- Sao có thấy chú mầy nói vậy hồi nào đâu?

- Hồi nào không nói, chưa nói thì giờ nói!

- Sao lại có chuyển biến tích cực tới cỡ đó?

- Thì nhìn tới, nhìn lui, nhìn vào những người có chức trách, bổn phận lo cho dân thấy người ta nghiêm túc phục vụ ngay từ đầu thì mình cũng phải thay đổi chớ!

- Ý chú mầy là…

- Là ngay ngày đầu tiên đi làm thấy cán bộ, nhân viên các cơ quan, công sở làm việc rất nghiêm túc, tận tình. Cụ thể như ở quận 1, sáng ra, ở khu vực tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ, bước vô đã thấy tất cả 12 quầy đều có cán bộ chờ sẵn để giải quyết các yêu cầu của người dân. Ở quận Tân Bình rồi các phường khác đều thấy các vị trí đã "sẵn sàng tác chiến" cho dù người dân đến giao dịch còn thưa thớt.

- Sao chú mầy biết rành rẽ vậy?

- Không có chi là khó hết, chịu khó canh me cánh báo chí là biết liền à! Kết quả là…

- Là đã thấy rồi, không phải nói lại nữa! Nhân đây, anh Ba thấy không chỉ trong những ngày nầy mà trong tất cả những ngày khác, việc khác nữa, muốn thành nền nếp để có kết quả tốt thì phải nghiêm túc ngay từ đầu!

Tư Búa