Mong ước ngày cuối năm

Thứ Hai, 21-12-2020, 22:09

- Tin mới đây! Tin mới đây!

- Mới và vui phải không Tư?

- Sao anh biết là vui?

- Nhìn thái độ và nghe âm điệu là biết liền à!

- Lâu nay thành phố mình khá nổi tiếng về…

- Về chi?

- Các vụ vi phạm trật tự xây dựng!

- Chuyện đó cũ mèm à, có chi là mới, là vui đâu?

- Mới và vui là đây, anh Ba:  số liệu mới cập nhật từ báo cáo tổng kết năm của Sở Xây dựng thì năm 2020  toàn thành phố có 797 vụ vi phạm trong lĩnh vực trật tự xây dựng, giảm 58,2% so với cùng kỳ năm 2019 là 1.907 vụ.

- Ui trời, đúng  là chuyện lạ có thật. Lâu giờ, lãnh vực nầy thường  tăng chớ ít khi giảm. Vậy mà giảm cái rụp hơn một nửa số vụ thì mới và vui thiệt!

- Vui nhưng mà…

- Mà sao Tư?

- Thấy là lạ sao đó, anh Ba!

- Là lạ là sao?

- Cũng từng đó cơ quan, bộ phận, từng đó con người, từng đó chức năng, nhiệm vụ mà bao lâu nay không làm tốt được giờ tự nhiên làm tốt bất ngờ vậy nên thấy là lạ.

- Có chi là lạ đâu, chỉ cần thay đổi phương pháp làm việc là hiệu quả khác ngay thôi!

- Ý anh Ba là…?

- Là chỉ cần trên sát dưới, dưới sát cơ sở. Thấy nơi đâu có dấu hiệu vi phạm là xáp vô liền. Rồi căn cứ theo chức năng, thẩm quyền mà xử lý cho đúng người, đúng việc và thật là kiên quyết, không chấp nhận chung chi  thì việc khó mấy cũng thành.

- Anh Ba nói có lý. Trong 797 vụ vi phạm có 628 hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền xử phạt của chủ tịch UBND quận, 63 vụ thẩm quyền xử phạt của chủ tịch UBND thành phố và của Chánh thanh tra Sở Xây dựng là 106 hành vi. Tất cả đều được xử lý nghiêm với tổng số tiền phạt thu được hơn 10 tỷ đồng.

- Một con số không nhỏ à nghe và điều quan trọng là…

- Thiên hạ nhìn vô thái độ xử lý bài bản và kiên quyết vậy của chính quyền và  các cơ quan chức năng nên có muốn mấy cũng chùn tay mà thầm nói là: hổng dám đâu!

- Vậy  mới có cái câu cửa miệng là “Xử nghiêm để làm gương”!

- Giờ mới thấy câu nói nầy hay thiệt và hy vọng là trong các lĩnh vực khác, người ta cũng lấy cái câu đó làm phương châm hành động cho mọi thứ ngày càng tốt hơn lên. Coi đó như là mong ước ngày cuối năm.

Tư Búa