Lo xa và phòng, chống trước

Thứ Hai, 04-05-2020, 23:10

- Chú mầy có biết…

- Biết chuyện chi, anh Ba?

- Vì sao Việt Nam ta kiểm soát, kiềm chế tốt đại dịch Covid-19, không để xảy ra thiệt hại về người?

- Thì là nhờ có sách lược đúng đắn, rồi trên dưới và toàn dân đoàn kết một lòng chống dịch.

- Chú mầy nói đúng nhưng mà chưa trúng.

- Ý của anh Ba là…

- Là đúng như vậy nhưng chưa trúng trọng tâm, trúng mấu chốt của vấn đề.

- Vậy theo anh Ba thì là…

- Là có được kết quả đó là do ta đã lo sớm, lo xa. Theo đúng phương châm "ba trước, bốn tại chỗ".

- Ba trước là…

- Nhận diện, chủ động phòng, chống trước; chuẩn bị phương án, phương tiện vật tư trước; phát hiện, hành động, xử lý trước.

- Bốn tại chỗ là?

- Lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ.

- Thì ra là vậy! Nhưng mà…

- Mà sao?

- Bữa nay anh Ba đề cập vấn đề nầy, chắc là có dụng ý chi đây?

- Ðương nhiên là vậy vì hôm rồi, anh Ba nghe nói Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố vừa có văn bản triển khai thực hiện…

- Thực hiện việc chi, anh Ba?

- Các biện pháp phòng, chống, ứng phó với mưa dông, lốc xoáy, gió giật và cây xanh ngã đổ trên địa bàn thành phố tránh xảy ra tai nạn thương tâm vì thành phố chuẩn bị bước vào mùa mưa.

- Cụ thể là…?

- Yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các quận, huyện rà soát, kiểm tra chất lượng an toàn của các pa-nô, áp-phích, biển quảng cáo đúng yêu cầu kỹ thuật quy định nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối, có khả năng chống chịu được sức gió mạnh khi có mưa dông, gió giật xảy ra.

- Rồi sao nữa?

- Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn khi sử dụng giàn giáo, vận hành cần cẩu các công trình trên cao. Rà soát để đốn hoặc chặt tỉa cành, nhánh của các cây cao, cây mục rỗng, dễ gãy đổ...

- Cảnh báo sớm và chỉ rõ cụ thể, tỉ mỉ, rõ ràng từng việc một, chắc là mấy ổng rút kinh nghiệm từ thành công của việc phòng, chống dịch nên cũng triển khai phòng, chống từ sớm, từ trước?

- Không biết có phải vậy không, nhưng rất đáng hoan nghênh vì lo xa, phòng chống trước thì kiểu chi cũng khống chế được thiệt hại ở mức thấp!

TƯ BÚA