Làm tiếp đi cho dân được nhờ!

Thứ Hai, 01-06-2020, 22:19

- Dân gian có câu “Mèo già hóa cáo”, hiểu sao cho đúng đây, anh Ba?

- Dễ ợt à, vô mạng "sớt gu-gồ" là ra liền. Chú mầy có điện thoại thông minh mà không biết tận dụng, thật uổng phí quá đi!

- Không phải Tư tui không nghĩ ra phương án đó mà muốn hỏi trực tiếp để…

- Kiểm tra kiến thức của người khác hay khoe kiến thức của mình?

- Để có cớ mà trao đổi về chuyện cần nói, cần bàn. Đâu dám khoác lác, khoe khoang!

- Ờ, như anh Ba biết thì câu thành ngữ đó chỉ những người ở lâu ngày, sống lâu năm, làm một nghề đã lâu và trở nên tinh ranh, quỷ quyệt, nhiều mưu mẹo. Mà…

- Mà sao, anh Ba?

- Đã lắm mưu, nhiều mẹo thì thường hay sử dụng những thứ đó để kiếm lợi cá nhân. Kiểu như mèo khi đã hóa cáo thì thường…

- Bắt gà để ăn thay vì bắt chuột?

- Chính xác! Gà dễ bắt, thịt ngon và nhiều thịt hơn chuột mà!

- Giờ thì Tư tui hiểu rồi!

- Hiểu bản chất của câu thành ngữ và hiểu luôn vì sao thời gian qua thành phố lại…

- Lại có chủ trương chi mới sao?

- Không mới mà đã thực hiện cả năm nay rồi. Theo báo cáo của UBND thành phố về thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, thì…

- Thì sao?

- Thành phố đã chủ động rà soát, nhận diện nguy cơ tham nhũng theo vị trí việc làm, vị trí công tác và xác định cán bộ, công chức, viên chức ngành kế toán, thủ quỹ, thanh tra xây dựng, địa chính - nhà đất, thủ kho... nếu ở một chỗ lâu là dễ nảy sinh tiêu cực nhất.

- Ờ, tiếp xúc mãi với bạc tiền, đất đai, của cải người ta dễ nảy sinh lòng tham. Nhất là khi công tác đã lâu năm thì biết rất rõ đâu là kẽ hở để lợi dụng.

- Thế nên, trong năm rồi, thành phố đã chuyển đổi vị trí công tác 2.209 trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức các chức danh tư pháp - hộ tịch, kế toán, thủ quỹ, xây dựng, địa chính - nhà đất và thủ kho thuộc các ngành hải quan, thanh tra nhà nước, thanh tra xây dựng. Nhờ đó mà nạn…

- Tham ô của công, sách nhiễu doanh nghiệp và người dân đã được kéo giảm, đúng không Tư?

- Anh Ba nói không sai! Thành phố đã đánh giá là việc chuyển đổi vị trí công tác đã góp phần ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

- Nếu tốt như vậy thì cứ làm tiếp đi cho dân được nhờ!

TƯ BÚA