Làm thử coi!

Thứ Sáu, 12-06-2020, 00:27

- Chú mầy có biết vì sao Việt Nam ta chống dịch Covid-19 thành công không?

- Thôi, cứ theo anh Ba đi vì đã hỏi vậy thì chắc là anh Ba đã có câu trả lời!

- Không sai! Ta thành công là nhờ ưu tiên công việc chống dịch lên hàng đầu và tập trung sức lực, trí tuệ của cả hệ thống chính trị và của cả cộng đồng vào công tác chống đó. Bài học kinh nghiệm đó...

- Vẫn vẹn nguyên giá trị khi áp dụng vào bất cứ công việc gì?

- Chính xác! Đó là khi chọn mục tiêu và ưu tiên cao nhất cho việc thực hiện mục tiêu đó thì sẽ làm được. Chú mầy đã đoán được gần hết ý của anh Ba, vậy giờ hỏi thêm một câu là anh Ba nói chuyện nầy là nhằm mục đích chi?

- Tới đây thì Tư tui chịu!

- Như chú mầy vừa nói đó, là áp dụng ngay và luôn kinh nghiệm đó vào thực tế công việc.

- Cụ thể là việc chi?

- Chắc chắn là chú mầy biết cầu Nam Lý nối quận Thủ Đức, quận 9 và quận 2?

- Sao không, cầu đó thi công chậm tiến độ tận tới hai năm lận. Tới giờ vẫn nằm chình ình dọc đường Nam Hợp như con khủng long nham nhở bê-tông và sắt thép đã hoen rỉ gần hết. Tư tui còn biết chậm tiến độ là do...

- Bên quận 9 tới giờ vẫn chưa giải phóng được mặt bằng để bàn giao cho bên thi công, cho nên hai năm qua công trình vẫn giẫm chân tại chỗ. Câu hỏi đặt ra là...

- Thôi, giờ không nên hỏi lý do chậm trễ nữa mà nên chỉ thẳng ra là phải làm gì và làm như thế nào để giải phóng nhanh mặt bằng.

- Nhất trí! Cách làm là như...

- Như chi?

- Như trong chống dịch. Phải chọn mục tiêu cao nhất lúc này là giải phóng mặt bằng phục vụ việc thi công cầu Nam Long càng nhanh càng tốt. Tiếp theo là...

- Ưu tiên tập trung sức lực, trí tuệ của cả hệ thống chính trị, các ban, ngành, cơ quan liên quan và của cả cộng đồng để tháo gỡ, xử lý rốt ráo những vướng mắc thì chắc là sẽ giải quyết được?

- Chắc chắn! Anh Ba tin là vậy. Kinh nghiệm chống dịch như đã nói ở trên cho thấy rõ vậy mà!

-Vậy thì còn chần chừ chi nữa, cứ làm thử coi!

TƯ BÚA