Kỳ vọng thiết thực

Thứ Ba, 01-01-2019, 00:00

- Chúc mừng năm mới nha Tư!

- Cảm ơn anh Ba! Năm mới chúc anh Ba nhiều thắng lợi mới!

- Cảm ơn Tư. Và cũng cần cả việc thực hiện thắng lợi những việc cũ, những việc dở dang chưa làm được hoặc làm chưa xong, chưa tới nữa Tư!

- Năm mới, năm me chúc vậy để nghe cho có khí thế, cho hoành tráng chớ. Còn những việc kia thì nhắc sau cũng được mà anh Ba.

- Phải tính trước thì may ra mới thành công, chớ tính sau, khi việc đã rồi thì nói mần chi! Năm mới, phải tư duy mới là nhìn thẳng, nói thật chớ đừng đánh tráo khái niệm để nghe cho êm tai, giảm tinh thần trách nhiệm!

- Anh Ba nói cụ thể chút nữa coi.

- Chú mầy còn nhớ hồi giữa năm, khi mưa hơi lớn chút, triều hơi cường chút, nước đã ngập ngụa khắp nơi. Vậy mà…

- Mà mấy ổng có trách nhiệm trong vụ đó lại biểu là tụ nước chớ không có chuyện ngập. Ðúng không anh Ba?

- Thì đó! Tới giờ thì đã rõ, các công trình chống ngập làm bao nhiêu năm, tốn bao nhiêu tiền mà giờ đã phát huy tác dụng được đâu.

- Rồi chi nữa, anh Ba?

- Bao nhiêu là chương trình, kế hoạch, đề án, ý tưởng chống tắc đường, kẹt xe đã được đưa ra. Các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan họp hành, hội thảo triền miên. Các chuyên gia đóng góp ý kiến nầy nọ mà rồi… - xe vẫn kẹt, đường vẫn tắc.

- Vậy mà…

- …Vẫn có không ít người tìm cách nói tránh rằng đó mới chỉ là "tắc cục bộ", "kẹt cục bộ" mà thôi. Ðâu có chi đáng lo ngại!

- Thì lời nói không mất tiền mua. Người ta lựa lời để nói cho vừa lòng nhau mà, anh Ba!

- Nói cho vừa lòng nhau đâu có phải là phương pháp giải quyết vấn đề và thực tế là vẫn kẹt xe, tắc đường triền miên đó thôi!

- Ờ thì… thì… làm không được hổng lẽ nói cũng không xong sao. Ít ra cũng có được một mặt mạnh chớ, anh Ba!

- Không nói dóc vậy được nữa đâu, Tư Búa! Năm mới, muốn có thắng lợi mới thì phải nhìn thẳng, nói thật, nói hết, nói đúng căn nguyên của những việc chưa làm được để xử lý đúng, trúng vấn đề, đạt hiệu quả cao. Cứ vậy đã, đừng vội kỳ vọng tới chuyện chi cao siêu.

- Như vậy gọi là kỳ vọng thiết thực đó, anh Ba!

Tư Búa