Không thể khác được

Thứ Hai, 19-08-2019, 21:18

- Chú mầy có biết…

- Biết chuyện chi, anh Ba?

- Vì sao việc xử lý rác ở thành phố mình vẫn chủ yếu là chôn lấp chớ không phải là tái chế?

- Chuyện nầy thuộc chuyên môn sâu, Tư tui đâu đủ trình mà trả lời!

- Ðâu cần tới nhiều kiến thức chuyên môn, chịu khó hóng chuyện một chút là biết liền à!

- Anh Ba nói vậy thì chắc là đã biết nguyên do rõ mười mươi ra rồi chớ chi?

- Cứ coi là vậy đi. Hôm rồi, nghe mấy người có trách nhiệm và có chuyên môn phân tích là do thành phố chưa thực hiện được khâu phân loại rác tại nguồn nên chuyện tái chế cứ ì ạch tại chỗ mãi vậy thôi!

- Nhân anh Ba nhắc tới chuyện phân loại rác tại nguồn, Tư tui mới nhớ ra là chuyện đó đã được thành phố đề xuất, phát động, triển khai với nhiều chương trình tuyên truyền, hỗ trợ từ hơn mười năm trước, mà…

- Mà sao tới giờ vẫn như chưa hề có chuyện đó, đúng không?

- Không đúng vậy sao?

- Thì có ai nói là sai đâu! Vấn đề là do ở bước đi, cách làm thôi. Hô hào xong bỏ đó, không kiên trì, kiên quyết làm cho tới nơi, tới chốn thì việc dễ mấy cũng không thành chớ đừng nói tới…

- Việc khó, chưa có tiền lệ như phân loại rác thải tại nhà, phải vậy không, anh Ba?

- Hoàn toàn chính xác!

- Vậy trong chuyện nầy, anh Ba có cao kiến chi không?

- Cao thấp chi, cứ làm như người ta hay nói là được mà!

- Nói chi?

- Ðưa cả hệ thống chính trị vào cuộc.

- Ý của anh Ba là…?

- Là nơi nào mà không có cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội. Cứ giao trách nhiệm thật rõ ràng. Ði cùng với tuyên truyền, vận động thì phân công cụ thể ra. Gia đình đảng viên thì phải gương mẫu đi đầu trong việc nầy, đồng thời giao phụ trách thêm vài ba gia đình nữa. Phụ nữ, thanh niên và các hội khác thì cứ giao trách nhiệm cho các hội viên của mình về nhà…

- Cùng người thân chia rác thải theo loại tái chế được với không thể tái chế. Bỏ mỗi thứ vô một túi rồi đưa ra nơi tập kết rác là được?

- Ðúng vậy! Cứ kiên trì và kiên quyết làm cùng với kiểm tra, giám sát chặt chẽ thì việc đó mới trở thành thói quen hằng ngày như ăn cơm, uống nước. Muốn thành công thì phải vậy, không thể khác được!

TƯ BÚA