Hoạn nạn có nhau

Thứ Ba, 24-03-2020, 01:04

-Tính tới nay là đã có…

- Hơn trăm người dương tính với vi-rút SART-CoV- 2?

- Không phải điều đó đâu Tư.

- Vậy là bữa nay Tư tui đoán trật?

- Trật lấc, không đúng chút nào hết. Võ đoán của chú mầy bữa nay coi như mất tác dụng.

- Đoán trúng hoài cũng chán, thỉnh thoảng trật cho nó vui! Nhưng muốn…

- Muốn chi?

- Hỏi anh Ba là “tính tới nay…” là đang tính tới chuyện chi?

- Tính tới nay là tính từ giữa tháng 2 cho đến hôm nay, Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã thực hiện được 14 đợt hỗ trợ với hơn 3,6 triệu lít nước ngọt hỗ trợ cho các hộ dân vùng bị hạn mặn ở tỉnh Bến Tre.

- Có phải việc nầy là nằm trong khuôn khổ chương trình “Nước ngọt nghĩa tình” không, anh Ba?

- Lần nầy thì chú mầy đoán đúng. Chương trình là của tuổi trẻ Sawaco và Khối Dân - Chính - Đảng thành phố triển khai thực hiện dành cho người dân vùng hạn mặn đồng bằng sông Cửu Long.

- Việc nầy nhiều ý nghĩa lắm đó, anh Ba.

- Chú mầy thử luận giải coi ý nghĩa tới cỡ nào?

- Về mặt thực tế là giúp bà con vùng hạn mặn đỡ được “cơn khát” nước ngọt đang diễn ra rất chi là trầm trọng ở đó.

- Rồi sao nữa?

- Về mặt lý luận thì đó là một cách để giáo dục, bồi đắp lý tưởng sống đẹp cho thanh niên.

- Nghe to tát quá.

- To tát chi đâu, anh Ba. Chở nước ngọt đi xa hơn cả trăm cây số để giúp dân không phải là hành động đẹp, đáng trân trọng sao?

- Rất đáng trân trọng.

- Thông qua những hành động, việc làm cụ thể đầy trách nhiệm với cộng đồng như vậy sẽ giúp cho lớp trẻ ý thức hơn về trách nhiệm xã hội của mình. Dần dà hiểu ra rằng yêu Tổ quốc, yêu đồng bào không phải là…

- Thứ gì đó trừu tượng, chung chung mà rất là cụ thể, thông qua những việc làm cụ thể, có phải ý chú mầy là vậy?

- Chính xác! Tình yêu không nói suông mà phải thể hiện qua những hành động, việc làm cụ thể phù hợp thực tế của từng giai đoạn. Việc chở nước miễn phí giúp dân của lớp trẻ trong Tháng Thanh niên nầy là một minh chứng.

- Ờ, đúng là nhiều ý nghĩa thiệt. Anh Ba thì lại thấy…

- Thấy chi?

- Việc làm đó là một cách làm sinh động để thực hiện mục tiêu xây dựng thành phố nghĩa tình đã đề ra từ đầu nhiệm kỳ và nghĩa tình thì chính là: hoạn nạn có nhau!

TƯ BÚA