Hiệu quả là ở hành động

Thứ Năm, 01-08-2019, 20:20
- Lâu giờ, vẫn nghe người ta nói nhiều về phát động phong trào nầy, cuộc vận động nọ. Vậy phát động là chi, anh Ba?

- Theo nghĩa khởi thủy thì phát động là thúc đẩy hành động. Còn hiểu rộng ra là tuyên truyền, làm cho mọi người hiểu rõ ý nghĩa, mục đích của một việc nào đó để rồi cùng nhau tham gia thực hiện một cách tự giác, hăng hái.

- Nghĩa là vừa tuyên truyền vừa hành động thông qua các việc làm cụ thể?

- Không sai, chính là nói đi đôi với làm đó Tư! Phải vậy mới tạo ra dịch chuyển, thay đổi lớn trong những vấn đề, sự việc đang trì trệ, cần sự bứt phá, năng động.

- Nhưng mà…

- Mà sao?

- Thấy phát động nhiều phong trào rồi mà hiệu quả chưa rõ ràng chi cả!

- Ý chú mầy là…?

- Không phải ý của Tư tui mà hôm rồi, tại hội nghị

tổng kết sáu tháng đầu năm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, có mấy đại biểu nói là một số phong trào, cuộc vận động như: “Vì thành phố xanh, sạch đẹp”; “Giữ gìn trật tự mỹ quan đô thị” hay là “Không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”… kết quả còn hạn chế, chưa tạo được những chuyển biến tích cực, cụ thể.

- Vậy nguyên nhân do đâu?

- Do… khi “phát” thì rất mạnh mẽ, hăng hái nhưng tới phần “động” thì lại yếu ớt, thiếu quyết tâm. Thậm chí, có việc mới chỉ “phát”, chứ chưa “động”.

- Ờ, nghe cũng có lý! Bằng chứng là nói mãi rồi mà nhiều khu vực, kể cả trung tâm thành phố người ta vẫn lấn chiếm vỉa hè làm đủ thứ việc ở đó. Rác thải nhựa xuất hiện ở mọi nơi, lấp kín không ít kênh rạch gây ngập úng. Mưa lớn một chút là nước lênh láng, ngập rất nhanh mà rút thì rất chậm.

- Vậy phải là sao giờ, anh Ba?

- Giải quyết việc nầy cũng như chữa bệnh vậy. Nguyên nhân do đâu thì chữa trị ở đó thôi Tư!

- Nghĩa là…?

- Là phát động phải đi đôi với hành động. Và …

- Và chi nữa?

- Hành động thì phải kiên trì và kiên quyết. Chớ làm vài ba bữa rồi bỏ lửng thì khó mà đi đến kết quả cuối cùng.

- Giờ thì Tư tui hiểu rồi, hiệu quả hay không là ở hành động.

TƯ BÚA