“Hiệp đồng tác chiến”

Thứ Ba, 24-12-2019, 00:49

- Coi như là chuyện vui ngày cuối năm cho nó có hậu!

- Vui là vui, không là không, sao lại coi như là chuyện vui được, anh Ba?

- Là chuyện vui, nhưng chưa hẳn là vui cho nên tạm thời châm chước mà coi như là…!

- Cứ cho là vậy đi, so đo chi rồi mang tiếng là bụng dạ hẹp hòi. Nhưng mà…

- Mà sao?

- Chuyện coi như là chuyện vui đó là chuyện chi?

- Hôm rồi thành phố đã khởi công xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn và độc hại có quy mô cỡ lớn, hiện đại lần đầu có ở ta.

- Lớn cỡ nào?

- Rộng 17 ha, xử lý được hơn 500 tấn chất thải rắn và độc hại mỗi ngày.

- Hiện đại ra sao?

- Sử dụng công nghệ tiên tiến như công nghệ nhiệt điện (lò điện), công nghệ xử lý chất thải lỏng, công nghệ tái chế nhựa thải, nhựa phế liệu; công nghệ xử lý và tái chế chất thải điện tử; công nghệ phá hủy xe cơ giới quá hạn, tái chế kim loại đen và kim loại màu… Tóm lại là…

- Là những thứ khó nhằn, khó xài đến mấy, đưa vô cái nhà máy nầy đều xử lý được hết.

- Không sai! Xử lý và còn tái chế ra những sản phẩm có ích lợi!

- Nghe đã thiệt! Nhưng mà Tư tui vẫn còn chút lăn tăn là… nhà máy đó liệu có tự động phân loại được chất thải hữu cơ, chất thải vô cơ, chất thải độc hại, không độc hại không, anh Ba?

- Công nghệ mà thông minh cỡ đó chỉ có con người mới làm được thôi.

- Anh Ba đã nói vậy thì khâu phân loại vẫn do con người đảm nhận. Vậy theo anh Ba, để phân loại rành rẽ được cả mấy ngàn tấn rác thải nhằm xử lý, tái chế cỡ 500 tấn chất thải rắn/ngày thì cần tới bao nhiêu nhân công?

- Chú mầy hỏi khó vậy ai mà trả lời được.

- Như Tư tui nghĩ phải là rất nhiều người và để nhà máy hoạt động hết công suất thì không thể không tính tới chuyện phân loại rác thải tại nguồn. Nghĩa là…

- Phân loại ngay từ mỗi gia đình, chuyện nầy đã bàn, đã nói và đã phát động lâu rồi mà kết quả vẫn chưa thấy đâu.

- Ý của Tư tui là muốn đề cập chỗ khúc mắc đó đó. Nhà máy hiện đại, công nghệ thông minh đến mấy mà không có sự hỗ trợ và phối hợp hiệu quả từ con người thì cũng khó phát huy hết tác dụng. Cho nên, nhà máy mới khởi công xây dựng thì cần phải tức tốc phân loại rác thải tại nguồn ngay và luôn. Tới khi nhà máy đi vào hoạt động khỏi lo phân loại mà chỉ tập trung xử lý, tái chế cho thật hiệu quả.

- Nói theo thuật ngữ quân sự thì đó chính là phương án hiệp đồng tác chiến để bảo đảm đánh to, thắng lớn đó Tư!


Tư Búa