Hạnh phúc đích thực

Thứ Năm, 30-04-2020, 19:59

- Hôm nay là Ngày Quốc tế Lao động 1-5.

- Thì sao, anh Ba?

- Anh em mình cũng là người lao động.

- Vậy nên đó cũng là ngày của chúng ta, ngày của chúng mình. Và cũng có thể coi đây là ngày vinh quang của tụi mình!

- Sao chú mầy lại có suy nghĩ như vậy?

- Ðơn giản là từ nhỏ em đã thuộc nằm lòng câu khẩu hiệu "Lao động là vinh quang". Nhưng mà…

- Mà sao, Tư?

- Em chỉ cảm nhận được vinh quang là thứ chi đó có phần cao cả chớ không hiểu rành rẽ.

- Vinh quang là khái niệm để chỉ giá trị tinh thần cao, đem lại niềm tự hào chính đáng. Mà không chỉ vậy đâu Tư!

- Còn chi nữa, anh Ba?

- Chính nhờ lao động cần mẫn, chăm chỉ, loài người mới cải tạo và sáng tạo ra thế giới.

- Nghe to tát quá!

- Và cũng chỉ có lao động cần mẫn, chăm chỉ mới giúp con người có được hạnh phúc đích thực, giữ gìn được nhân phẩm, đạo đức, bảo đảm được cuộc sống ấm no, tự do của mình.

- Bữa nay anh Ba nói lý luận cao siêu quá!

- Không có chi là cao siêu hết. Mà ngược lại rất cụ thể, rõ ràng. Như chú mầy chạy xe ôm tối ngày, bất kể giờ giấc, cứ có khách kêu là chạy. Nhờ vậy, vợ con chú mầy mới có cơm để ăn, có áo để mặc, có nhà để ở và chú mầy mới có tổ ấm để đi về. Hạnh phúc là ở đó. Ngược lại thì…

- Thì sao?

- Nếu chú mầy lười biếng, không chịu lao động, không chịu khó thì không làm ra của cải, vật chất mà lại muốn có ăn, có mặc thì chỉ có nước là đi…

- Ăn trộm, ăn cướp hoặc đi… ăn mày?

- Không đúng vậy sao? Mà đã đi ăn trộm, ăn cướp thì đâu còn nhân phẩm, đạo đức. Tới khi bị bắt đi tù thì đâu còn tự do, hạnh phúc. Ðã cụ thể, đời thường chưa Tư?

- Dạ, rất chi đời thường, cụ thể, dễ hiểu và không cao siêu!

- Ở đời, đôi khi đừng nghĩ tới những việc xa vời quá mà cứ chính từ cuộc sống của bản thân mình rồi ngẫm ra cho dễ hiểu và dễ thực hành. Nói lao động là vinh quang thấy hơi cao xa, khó hiểu thì cứ nghĩ theo cách nôm na, đó là cách duy nhất để có cuộc sống ấm no, tự do với hạnh phúc đích thực.

Tư Búa