Đừng để mất uy

Thứ Sáu, 26-06-2020, 05:06

Có một chuyện cấn cá mãi trong bụng từ hôm rồi tới giờ...

- Thì anh Ba cứ nói ra luôn đi, giữ chi mãi trong người cho sinh bệnh, sinh tật ra.

- Thì vẫn chưa quyết định được là nên hay không nên nói ra mà.

- Nói ra đi rồi quyết.

- Ðã nói ra rồi thì khỏi cần quyết nữa! Chuyện không có chi là to lớn, hệ trọng cả...

- Ðã không to lớn, hệ trọng thì mắc chi phải giữ trong người, anh Ba?

- Nhưng nói ra thì lại ngại là nâng quan điểm nầy nọ.

- Cứ nói ra nếu thấy không ổn thì đặt xuống, không nâng nữa!

- Chú mầy thiệt là...

- Là sao?

- Không lúc nào nghiêm túc được cả.

- Thì đang nói rất chi là nghiêm túc mà, anh Ba.

- Chuyện là ở đường Cao Thắng, phường 3, quận 3 có một nhà hàng thường xuyên mở nhạc lớn sau thời điểm 0 giờ cho tới
sáng khiến...

- Dân tình chung quanh không ngủ ngon giấc được nên gởi đơn ra phường đề nghị giải quyết từ mấy tháng trước nhưng tới giờ vẫn chưa xử lý được, có phải vậy không, anh Ba?

- Ủa, hóa ra chú mầy cũng biết chuyện nầy?

- Không hề biết mà vì chuyện kiểu đó khá phổ biến ở nhiều nơi trong thành phố; mới nghe khúc đầu là Tư tui đã luận ra khúc cuối ngay.

- Chuyện đúng là vậy, không có chi to tát, nhưng mà...

- Ðể vậy hoài không giải quyết được mới sinh nghi là có chuyện chi khuất tất ở sau đó?

- Không nghi ngờ một chút nào hết vì chính quyền phường đã nhiều lần lập tổ liên ngành văn hóa xã hội kiểm tra, nhắc nhở, xử phạt và đã có thư mời chủ nhà hàng lên trao đổi, yêu cầu cam kết giải quyết triệt để sự việc. Nhưng xong rồi đâu lại hoàn đó, không có thay đổi chi hết.

- Nói vậy thì không lẽ chính quyền đã bó tay sao?

- Chưa rõ, nhưng người dân chung quanh tiếp tục mất ngủ vì nhạc từ nhà hàng vẫn mở quá to từ quá nửa đêm tới sáng. Anh Ba nghĩ cần có biện pháp mạnh mẽ hơn nữa, không thể cứ phạt rồi để tồn tại vậy mãi được. Vì để riết vậy, dân tình sẽ nghi ngờ hiệu lực và hiệu quả hoạt động của chính quyền. Việc nhỏ vậy mà không giải quyết được rốt ráo thì việc to lớn hơn sao giải quyết được đây?

- Anh Ba nói không sai. Chính quyền phải tỏ rõ cái uy của chính quyền, cứ đúng phép công mà xử. Nói hoài không nghe thì đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc rút luôn giấy phép hoạt động. Khỏi cần nói nhiều. Phải làm đúng và làm nghiêm, đừng để mất uy!

Tư Búa