Đừng để dông cả năm

Thứ Hai, 26-02-2018, 19:23

Đầu Xuân, năm mới tránh nói chuyện không vui để khỏi dông cả năm phải không Tư? - Thì người xưa quan niệm vậy mà!

- Nhưng chuyện cần nói, phải nói, nên nói, nói để cho được việc thì…

- Thì vẫn cứ phải nói. Nói cho kịp thời, đâu cần tính toán thời điểm đầu hay cuối năm. Nhưng Tư tui cũng phải hỏi lại...?

- Cứ tự nhiên!

- Chuyện cần nói mà anh em mình nói hồi nãy tới giờ là chuyện chi?

- Chuyện lớn, chuyện nhiều người quan tâm, ảnh hưởng tới cả thành phố nầy đó!

- Quan trọng và nghiêm trọng vậy sao?

- Ðúng vậy! Chú mầy không thấy cứ mỗi khi mưa lơn lớn một chút, triều cường cao cao một chút là người, xe lại bì bõm trong nước. Ai cũng mong tình cảnh đó sớm kết thúc. Vậy mà…

- Mà sao?

- Dự án chống ngập trị giá mười nghìn tỷ đồng tưởng xong đến nơi, nào ngờ lại lỗi hẹn. Nghe chuyện, ai cũng rầu thúi ruột!

- Vì sao?

- Không có mặt bằng để thi công cho kịp hoàn thành vào ngày 30-4 tới như đã định.

- Sao kỳ vậy, nghe nói thành phố đã chỉ đạo các quận, huyện, sở, ngành tập trung xử lý rốt ráo việc nầy mà!

- Nhưng vẫn chưa rốt ráo được nên lại…

- Lại tiếp tục chỉ đạo?

- Không chỉ đạo nữa mà chỉ đạo là tới tháng 5 phải bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư. Không được lùi nữa!

- Giờ đã cuối tháng 2 rồi, còn hơn hai tháng nữa thôi, liệu có kịp không ta? Mà không khí Tết ngó chừng vẫn chưa tan hết. Nhiều người, nhiều nơi vô việc rồi nhưng còn uể oải lắm! Ngày tháng thì cứ trôi đi, không đợi, không chờ ai hết!

- Ừ, cứ đủng đỉnh vui Xuân e là lại tiếp tục trễ hẹn. Nếu thành phố không rốt ráo đốc thúc, sâu sát kiểm tra, tháo gỡ những vướng mắc, không chừng lại phải gia hạn lần nữa. Lần nầy đừng trễ nữa mà dông cả năm.

TƯ BÚA