Đừng chỉ nói cho vui!

Thứ Năm, 28-03-2019, 21:49

- Một ngàn năm là...

- Là mười thế kỷ đó, anh Ba! Bộ anh tính...

- Không tính toán chi hết mà chỉ muốn biết nó dài lâu tới cỡ nào cho dễ hình dung thôi!

- Hình dung để tính chuyện chi?

- Đã nói là không tính toán chi hết rồi mà! Chỉ vì...

- Vì chuyện chi?

- Nghe cái ông Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố phát biểu trên báo mà thấy dâng lên một nỗi buồn man mác dài tới nhiều thế kỷ.

- Ổng nói chi?

- Với tiến độ như thời gian qua thì thành phố phải mất khoảng một nghìn năm để thực hiện xong diện tích quy hoạch chức năng công viên cây xanh còn lại.

- Có thiệt không ta?

- Thiệt hay không, nghe ổng tính toán thì rõ liền à, tổng diện tích quy hoạch đất công viên cây xanh toàn thành phố là 11.418,47 ha. Từ năm 2012 tới nay, tiến độ thực hiện chỉ đạt mức bình quân mỗi năm 9,8 ha. Với tốc độ đó, nếu làm hết quy hoạch thì phải mất cỡ...

- Ngàn năm?

- Không sai!

- Vậy thì gọi là quy hoạch ngàn năm, có sao đâu!

- Vì không sao cả nên mới nảy ra tốc độ ngàn năm đó, Tư!

- Nói chơi vậy thôi chớ nghe xong thấy rầu rầu à!

- Nỗi rầu ngàn năm!

- Mà sao lại ra cơ sự đó, anh Ba?

- Chung quy chỉ tại một chữ “tiền” thôi!

- Nghĩa là sao?

- Chủ trương của thành phố là phải xã hội hóa việc đầu tư xây dựng công viên cây xanh. Nhưng đâu có dễ!

- Sao lại không dễ, em thấy người ta “xẻ thịt” công viên làm nhà hàng, quán bia rồi đủ thứ nầy nọ kiếm bộn tiền à!

- Đó là làm bậy, làm bừa, làm ẩu chớ làm đúng tiêu chuẩn, chức năng công viên thì đâu có xảy ra mấy cái vụ đó!

- Ờ, chắc vậy nên mấy ổng làm kinh doanh không ham đầu tư bài bản, dài hạn vì khả năng thu hồi vốn khó, chưa nói tới việc sinh lời!

- Khó là ở chỗ đó. Cho nên, nói là xã hội hóa thì phải sâu sát, nắm rõ nội tình để có hướng tháo gỡ cho phù hợp. Chỉ nói cho vui, nói xong, bỏ đó thì ngàn năm nữa cũng chưa chắc xong quy hoạch đó Tư!

Tư Búa