Có khi là vậy!

Thứ Năm, 14-02-2019, 22:45


- Bữa nay...

- Bữa nay sao, anh Ba?

- Năm mới, nói chuyện tồn đọng từ năm ngoái!

- Ý anh Ba là "ăn cơm mới, nói chuyện cũ"?

- Ờ, chú mầy văn vẻ ghê á!

- Văn vẻ chi đâu, nói lại lời người xưa thôi! Mà anh Ba định nói chuyện chi?

- Vẫn là chuyện thủ tục đất đai nhiêu khê quá đi!

- Thì lâu nay vẫn vậy mà!

- Biết vậy nhưng khi vô việc mới thấy như ma trận, lúc đúng, lúc sai không biết đâu mà lần!

- Bộ anh Ba tính bán đất, bán nhà sao?

- Bán đi lấy chi mà ở. Chỉ là ông hàng xóm có nghìn mét vuông đất giờ muốn tách ra chia cho mấy đứa con mỗi đứa một mảnh, tránh sau nầy khuất núi, tụi nó tranh giành nhau mất tình anh em.

- Chuyện đó đâu có chi là khó, thành phố đã ra quyết định cụ thể về chuyện đó rồi. Cứ thế mà làm thôi!

- Biết vậy, nhưng không phải vậy!

- Ý anh Ba là …?

- Là như đã nói, khi vào việc mới thấy nhiêu khê. Như ông hàng xóm đó, nộp hồ sơ lần một, cán bộ địa chính xuống coi rồi nói không hợp lệ.

- Bộ đất đó là lấn chiếm hay sao?

- Có đầy đủ giấy tờ đàng hoàng mà, Tư. Nhưng mấy người đó nói tách thửa nhưng không có đầy đủ hạ tầng như quy định cho nên không được phép.

- Sau lần một là…?

- Là lần hai. Rút kinh nghiệm, ổng vay mượn tiền làm đường vô nhà, có cống rãnh thoát nước đàng hoàng. Vậy mà…

- Mà sao?

- Cũng vẫn không được chấp nhận vì như lời mấy cán bộ đó nói là "đường do dân tự làm, không có nghiệm thu, tiếp nhận".

- Trời đất, đường vô nhà dân, dân tự làm thì lấy đâu ra hồ sơ nghiệm thu, tiếp nhận của cơ quan chức năng như các công trình, dự án to lớn khác. Ðòi hỏi vậy thì khác chi đánh đố người dân?

- Ðánh đố hay không, không biết, chỉ biết là Quyết định 60 của UBND thành phố quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đã có hiệu lực từ ngày 1-1-2018, nhưng tới nay đã hơn một năm mà người dân vẫn gặp khó khi làm thủ tục tách thửa vì những yêu cầu, đòi hỏi kiểu đó!

- Ðòi hỏi vô lý quá đi! Hay là... biết vô lý nhưng vẫn yêu cầu để...

- Ðể đòi chung chi đủ rồi mới giải quyết? Có khi là vậy đó!

Tư Búa