Cao kiến!

Thứ Năm, 31-12-2020, 22:17

- Mấy bữa trước anh em mình có bàn đến chuyện thay đổi cách làm trong...

- Cải tạo ô nhiễm kênh, rạch trên địa bàn thành phố?

- Ðúng là chuyện đó. Không biết là trùng hợp ngẫu nhiên hay là được người ta để ý mà mấy bữa nay thành phố kêu gọi đầu tư các dự án cải tạo kênh, rạch bị ô nhiễm, bồi lấp rồi tổ chức cho các  chuyên gia hiến kế để làm sạch kênh, rạch.

- Chắc là ngẫu nhiên và anh em mình gặp may thôi. Vậy mấy ông chuyên gia nói sao?

- Y chang anh em mình bàn à!

- Nghĩa là sao?

- Là phải thay đổi phương pháp. Nếu chỉ chăm chăm xử lý ô nhiễm mà thiếu sự quan tâm ngăn chặn, xử lý triệt để nguồn gốc gây ô nhiễm là mới chỉ làm ở ngọn mà chưa chú ý làm phần gốc. Ô nhiễm lại tiếp tục sinh sôi, nảy nở không biết đến khi nào mới thôi!

- Thì đúng vậy mà!

- Chính vì vậy mà người ta đề xuất là việc cải tạo kênh, rạch bị ô nhiễm nên hướng đến dự án đa mục tiêu.

- Ý  của họ là...?

- Là không chỉ làm sạch, khơi thông kênh, rạch để thoát nước ra biển mà nên cải tạo kênh, rạch với mục tiêu hướng đến phát triển giao thông đường thủy nhằm giảm tải cho giao thông đường bộ, kết hợp phục vụ du lịch sông nước.

- Nghe rất có lý!

- Cơ quan chức năng cũng nên quan tâm làm bờ kè, thảm cỏ, cây xanh, công viên… để tạo mỹ quan đô thị. Và để làm được điều đó, cần...

- Cần phải làm chi  nữa?

- Giải tỏa 22.000 hộ dân sinh sống trên 16 con kênh, để giải quyết tận gốc nguồn gây ô nhiễm. Sau đó tái định cư, tạo việc làm cho từng hộ dân.

- Hiểu rồi! Muốn cải tạo kênh, rạch kết hợp chỉnh trang đô thị thì phải có quỹ  đất sạch ở hai bên bờ để vừa...

- Có mặt bằng mà chỉnh trang và có quỹ đất như là vốn đối ứng để kêu gọi các nhà đầu tư tham gia việc cải tạo kênh, rạch.

- Và lúc đó, Nhà nước lo đền bù, giải tỏa. Tư nhân lo làm sạch, đẹp kênh, rạch. Bên nào tập trung làm tốt việc của bên đó thì lo chi  việc không thành!

- Ờ, quả là cao kiến!

TƯ BÚA