20:56 18/06/2020

- Sau vụ gió to khiến cây xanh tét nhánh rơi trúng đầu làm chết một người ở quận 10 mấy hôm trước...

00:40 05/06/2020

- Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn...

- Luyện giọng để đi thi “Thần tượng Bolero” hay sao Tư?

20:23 28/05/2020

- Có nên làm mãi một việc vừa tốn kém, vừa vô ích không Tư?

20:41 25/05/2020

- Có những việc, nói hoài, nhắc mãi mà vẫn không thay đổi được thì phải làm sao Tư?

- Không thay đổi được thì phải áp dụng biện pháp khác thôi. Không nói suông, không nhắc nhở bằng lời nói nữa!

00:29 22/05/2020

- Càng ngẫm càng thấy nản quá đi, anh Ba!