04:14 03/11/2020

Trên đời nầy không có chi tồn tại mãi được, không có ai là trẻ, khỏe mãi không già, đúng không Tư ?

22:40 22/10/2020

- Thị trường thịt lợn sau một thời gian khan hiếm giờ trở nên phong phú nhờ...

- Nhập khẩu thêm từ nhiều nguồn như Mỹ, Nga, Thái-lan... đúng không anh Ba?

21:19 15/10/2020

- Việc chi, dù nhỏ hay to lớn đến đâu cũng đều bắt đầu từ những công việc cụ thể, nhỏ bé, đúng không Tư?