Mở rộng hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế khu vực hợp tác xã

Thứ Sáu, 27-11-2020, 20:59

Chiều 27-11, tại Hà Nội, Ban Đối ngoại Trung ương đã làm việc với Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam về công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Hoàng Bình Quân - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; Nguyễn Ngọc Bảo - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Bình Quân đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của Liên minh HTX Việt Nam trong hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong thời gian qua. Đồng chí cũng đánh giá cao tính chủ động của Liên minh HTX, trong đó có sự chủ động đa dạng hoá quan hệ, đa dạng hoá đối tác. Phạm vi hoạt động đối ngoại của Liên minh HTX khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Theo đó, không chỉ riêng trong lĩnh vực kinh tế mà còn quan tâm đến nhân quyền, chủ quyền, an ninh quốc gia,…

Báo cáo từ Liên minh HTX Việt Nam cho thấy, tính đến cuối năm 2020, cả nước có 26.400 HTX, 100 liên hiệp HTX, 119.000 tổ hợp tác, thu hút 8,1 triệu thành viên. HTX, liên hiệp HTX hiện nay đã nâng cao năng lực quản trị, thu hút lao động trẻ, sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao, cung ứng dịch vụ đầu vào, đầu ra, mang lại lợi ích cho các thành viên. Kinh tế tập thể, HTX đã đóng góp trực tiếp vào GDP của cả nước trung bình đạt khoảng 4,8%/năm; đem lại giá trị gia tăng cho kinh tế hộ thành viên, tác động gián tiếp thúc đẩy phát triển kinh tế cá thể, hộ gia đình, đóng góp hơn 30% GDP cả nước.

Trong đó, hoạt động hợp tác quốc tế của Liên minh HTX Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020 có nhiều kết quả đáng khích lệ. Hệ thống Liên minh HTX Việt Nam đã phát triển và khai thác tốt các quan hệ quốc tế cả ở góc độ đối ngoại đa phương và đối ngoại song phương, với nhiều hình thức đa dạng mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực cho hệ thống Liên minh HTX Việt Nam và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước, nâng cao uy tín và tầm ảnh hưởng của hệ thống HTX Việt Nam trong khu vực và thế giới.

Bên cạnh đó, đã huy động nguồn lực nhiều mặt và đáng kể từ hợp tác quốc tế để phát triển năng lực quản trị, điều hành HTX, nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, đa dạng hóa công tác đối ngoại nhân dân theo đường lối của Đảng; thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân của các quốc gia khác trên thế giới; quảng bá và giới thiệu tình hình phát triển HTX của Việt Nam với cộng đồng quốc tế. Liên minh HTX Việt Nam cũng đã chủ động hơn, xây dựng các chương trình, hoạt động hợp tác kinh tế, xúc tiến thương mại nhằm hỗ trợ thiết thực, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh của các HTX và các đơn vị thành viên.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Liên minh HTX Việt Nam cũng nhìn nhận công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế vẫn còn một số khó khăn, hạn chế. Cụ thể, nguồn lực dành cho hoạt động đối ngoại của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam còn thiếu, chưa bền vững; trình độ ngoại ngữ, năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại của hệ thống Liên minh HTX và tại HTX cơ sở còn hạn chế. Ngoài ra, Liên minh HTX các tỉnh, thành phố, hầu hết chưa có bộ phận riêng làm về công tác đối ngoại nên việc triển khai công việc còn gặp khó khăn...

Do vậy, để khắc phục những khó khăn, hạn chế, đưa kinh tế tập thể, HTX phát triển bền vững, Liên minh HTX Việt Nam tiếp tục xác định mở rộng và phát triển quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế là nhiệm vụ trọng tâm nhằm xây dựng hệ thống Liên minh HTX Việt Nam vững mạnh; tiếp tục huy động và khai thác nguồn lực, tăng cường tính chủ động trong xây dựng, duy trì, quan hệ hợp tác và đối tác.

Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo cũng kiến nghị với Ban Đối ngoại Trung ương có ý kiến chỉ đạo đánh giá xu hướng chính trị, kinh tế - xã hội của thế giới năm 2021 và những năm tới; tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho Liên minh HTX Việt Nam thực hiện các chương trình, hoạt động mở rộng quan hệ đối ngoại để tiếp tục huy động nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế tập thể, HTX. Đồng thời, nghiên cứu có ý kiến với Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan để cấp hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ cho cán bộ trong biên chế đang hưởng lương từ ngân sách Nhà nước của Liên minh HTX Việt Nam để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế. Cùng với đó, có ý kiến với Bộ Kế hoạch và Đầu tư ưu tiên cho Liên minh HTX Việt Nam một số dự án ODA có viện trợ không hoàn lại và có hoàn lại để tăng thêm các nguồn lực phát triển kinh tế tập thể, nòng cốt là HTX. Đặc biệt, kiến nghị chỉnh sửa Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam để việc phê duyệt các hội nghị, hội thảo quốc tế không chỉ là hình thức, chủ động phân cấp giao Đảng đoàn Liên minh HTX Việt Nam chịu trách nhiệm về hội thảo đã có trong kế hoạch; phát sinh ngoài kế hoạch thì báo cáo Ban Đối ngoại Trung ương xem xét, quyết định.

HỒNG ANH