Lúa đặc sản của Sóc Trăng đạt gần 1,1 triệu tấn/năm

Thứ Tư, 23-12-2020, 09:16
Thu hoạch ST25, lúa đặc sản tạo ra gạo ngon nhất thế giới tại Sóc Trăng.

Ngày 23-12, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) tỉnh Sóc Trăng Huỳnh Ngọc Nhã cho biết, diện tích và sản lượng lúa đặc sản tại tỉnh này tăng dần qua từng năm và vượt xa so kế hoạch đề ra năm 2020 là 800.000 tấn, nhưng đến thời điểm hiện tại, lúa đặc sản đạt gần 1,1 triệu tấn. 

Ngành NN và PTNT đang có kế hoạch nâng cao chất lượng lúa đặc sản trên địa bàn tỉnh để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường nội địa và xuất khẩu…

Theo Sở NN và PTNT tỉnh Sóc Trăng, qua năm năm triển khai thực hiện Đề án Phát triển sản xuất lúa đặc sản trên địa bàn bảy huyện, thị xã, diện tích lúa đặc sản gieo trồng đạt 175.226 ha, vượt 27% so kế hoạch đề ra. Đến nay, diện tích lúa đặc sản toàn tỉnh chiếm gần 52% diện tích canh tác, tăng 2.109 ha so năm 2019, sản lượng đạt gần 1,1 triệu tấn.

Nhằm bảo đảm đầu ra cho lúa đặc sản, ngành NN và PTNT phối hợp các địa phương tổ chức việc kết nối tiêu thụ giữa doanh nghiệp và các hợp tác xã (HTX) vùng dự án. Hiện tại, có 54 HTX và 371 tổ hợp tác sản xuất lúa có hợp đồng liên kết sản xuất tiêu thụ cùng các công ty, doanh nghiệp, diện tích có bao tiêu gần 54.000 ha.

NGUYỄN PHONG