Tinh thần trẻ cần hệ thống tổ chức và mô hình trẻ

Thứ Năm, 25-03-2021, 17:42
Một số phong trào, hoạt động của Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh chỉ mới thu hút lực lượng trẻ tích cực, tiên tiến tham gia, tính lan tỏa chưa cao. Ảnh: Như Ý

Với hơn 6,2 triệu đoàn viên trên cả nước ở thời điểm hiện tại, Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức hạt nhân lớn mạnh nhất, là lực lượng xung kích cách mạng của thanh niên Việt Nam. Sự trưởng thành của Ðoàn qua hành trình 90 năm qua đã đáp ứng kịp thời những đòi hỏi của phong trào thanh niên. Tuy nhiên, trước không ít khó khăn, thách thức đang đặt ra đối với giới trẻ nước ta hiện nay, hơn bao giờ hết, yêu cầu đổi mới hình thức tập hợp thanh niên, phù hợp với tinh thần trẻ trung, năng động của giới trẻ được đặt ra cấp bách đối với hệ thống tổ chức Ðoàn.

Tuy rộng nhưng chưa sâu

Những năm gần đây, Ðoàn Thanh niên cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh đã có nhiều đổi mới, đột phá về nội dung và phương thức hoạt động. Công tác Ðoàn và các phong trào thanh, thiếu niên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; các phong trào ngày càng phù hợp, sát với thực tế và đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đông đảo giới trẻ hiện nay, được giới trẻ đón nhận, tham gia tích cực, góp phần phát triển thế hệ trẻ toàn diện, phát huy tốt vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của giới trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời khẳng định vai trò của Ðoàn trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đông đảo giới trẻ. Các cấp bộ Ðoàn đã tổ chức nhiều hoạt động, phong trào có ý nghĩa, tạo hiệu ứng lan tỏa trong toàn xã hội với ba phong trào: "Phong trào thanh niên tình nguyện", "Phong trào tuổi trẻ sáng tạo", "Phong trào Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc", cùng với ba chương trình đồng hành, hỗ trợ thanh, thiếu nhi: "Chương trình đồng hành với thanh, thiếu nhi trong học tập, nghiên cứu khoa học, làm chủ công nghệ", "Chương trình đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp", "Chương trình đồng hành với thanh, thiếu nhi phát triển kỹ năng xã hội, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần" tạo nhiều sân chơi bổ ích thu hút đông đảo giới trẻ tham gia.

Ðặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh, thiên tai diễn biến phức tạp, nhất là dịch Covid-19, các cấp bộ Ðoàn đã chủ động đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức triển khai phong trào, không tổ chức các hoạt động đông người; tập trung triển khai các đội hình thanh niên với quy mô nhỏ, bắt tay ngay vào những công trình, phần việc thanh niên cụ thể, phù hợp, các sáng kiến vì cộng đồng; chú trọng các hoạt động trên nền tảng số, tăng cường sử dụng công nghệ - thông tin, truyền thông đại chúng, mạng xã hội trong thiết kế và tổ chức hoạt động; kịp thời cập nhật các nội dung mới theo tình hình thực tế và theo chỉ đạo của Ðảng, Chính phủ đã mang lại hiệu quả tích cực.

Thanh niên là lực lượng giữ vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của đất nước ta. Tuy nhiên, có không ít khó khăn, thách thức đang đặt ra đối với giới trẻ hiện nay. Ðó là những tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường; sự giao thoa các giá trị sống và các giá trị văn hóa giữa các dân tộc, quốc gia trong thời đại công nghệ số tới lực lượng rường cột của nước nhà. Ðiều đáng nói, tỷ lệ giới trẻ đứng ngoài tổ chức đoàn còn chiếm con số không nhỏ, do một phần các bạn trẻ không mặn mà với tổ chức. Phần khác, các tổ chức cơ sở của Ðoàn còn chậm nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục, chưa kịp thời có ý kiến và tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc, tiêu cực tác động đến giới trẻ. Các hoạt động thu hút giới trẻ tham gia của các tổ chức Ðoàn tuy rộng nhưng chưa sâu, một số hoạt động còn dàn trải, nặng về hình thức. Một số phong trào chỉ mới thu hút lực lượng trẻ tích cực, tiên tiến tham gia, kết quả thiếu tính bền vững, tính lan tỏa chưa cao.

Tinh thần trẻ cần hệ thống tổ chức và mô hình trẻ -0

Giao lưu văn nghệ giữa đoàn viên, thanh niên ngành dầu khí với các chiến sĩ trên đảo Nam Yết, quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa). Ảnh: Anh Sơn 

Ðổi mới hình thức tập hợp thanh niên

Việc thu hút giới trẻ, khơi dậy tinh thần cống hiến của tuổi trẻ là những nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết của Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh. Chính vì vậy, trước hết, các cấp bộ Ðoàn cần đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho giới trẻ lấy trọng tâm là giáo dục lý tưởng sống, định hướng một cách đúng đắn lý tưởng cho họ. Hiểu rõ hơn các nhu cầu của giới trẻ như được phấn đấu, nhu cầu được cống hiến, nhu cầu được chia sẻ để tổ chức Ðoàn chăm lo và thắp sáng ước mơ và hoài bão, giáo dục động cơ đúng đắn cho giới trẻ, sao cho đông đảo các bạn trẻ luôn tin tưởng tổ chức Ðoàn là môi trường hoạt động tốt đẹp nhất trong việc phát huy sức trẻ.

Các cấp bộ Ðoàn phải đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát động và duy trì các chương trình hành động, cuộc vận động theo hướng tập trung, đáp ứng yêu cầu của đất nước trong giai đoạn mới, phù hợp khả năng, nguyện vọng chính đáng của giới trẻ hiện nay. Ðồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của đông đảo giới trẻ về vai trò của tổ chức Ðoàn đối với bản thân mỗi bạn trẻ; ý nghĩa của việc tham gia các hoạt động phong trào nhằm khơi dậy sức trẻ của mỗi người, giúp cho các bạn trẻ trưởng thành, năng động hơn, phát huy được năng lực của bản thân và có cơ hội được trải nghiệm qua những khó khăn, thử thách.

Cùng đó, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, chia sẻ, giới thiệu các mô hình hay, gương điển hình trong các hoạt động của tổ chức Ðoàn đến với giới trẻ cũng là việc thiết yếu. Yêu cầu thông tin đăng tải phải thật chính xác, trung thực, đúng chuẩn mực và có hiệu ứng tích cực. Từ đó đưa các trang mạng xã hội trở thành kênh kết nối, tập hợp đông đảo các bạn trẻ, trao đổi thông tin hai chiều cũng như nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của giới trẻ, góp phần định hướng giáo dục, xây dựng các hoạt động phù hợp.

Cần làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác Ðoàn, chú trọng phát hiện, tuyên dương các điển hình tiên tiến từ thực tiễn phong trào. Các cấp bộ Ðoàn phải phát huy vai trò tích cực tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách tài năng trẻ, phát triển và đào tạo cán bộ Ðoàn có óc tổ chức, nhiều ý tưởng, sáng kiến tạo tác động lan tỏa đến đông đảo giới trẻ.

Bí thư thứ nhất Trung ương Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh, anh Nguyễn Anh Tuấn:

Ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa các hoạt động của Ðoàn là yêu cầu bắt buộc, nếu không muốn bị tụt hậu so với thanh niên. Ðể chuẩn bị cho số hóa và chuyển đổi số trong hoạt động của Ðoàn, một số nền tảng đã được triển khai trong thời gian qua. Ðặc biệt năm 2020 có sự chuyển động mạnh mẽ, như: hệ thống giao ban trực tuyến đã kết nối 64 Tỉnh, Thành Ðoàn, Ðoàn trực thuộc; xây dựng và vận hành App Thanh niên Việt Nam từ ngày 15-12-2020. Cùng với việc chuyển đổi số, Trung ương Ðoàn thời gian qua đã tạo nhiều sân chơi góp phần nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho các bạn trẻ, trong đó có các cuộc thi về tiếng Anh, tạo sân chơi để các bạn trẻ sử dụng thường xuyên, khơi dậy niềm yêu thích ngoại ngữ.  

Phạm Thu Thủy

Tổ chức chuyên đề:

Ngô Phương Thảo, Hoàng Nghĩa Nam, Nguyễn Hà.