Một số chương trình phát sóng ngày 8-1

Thứ Tư, 08-01-2020, 05:34

06:15 Chào ngày mới

07:30 Khoa học và Ðời sống: Cổng Dịch vụ công quốc gia: Công khai, minh bạch các thủ tục hành chính

10:00 Thương trường và Pháp luật: Nhận diện rủi ro kinh doanh bất động sản nghỉ dưỡng

10:45 Sông nước - Miệt vườn: Trở lại dòng kênh Chống Mỹ

11:30 Thời sự

13:30 Bình luận - Phê phán: Ðam mê lịch sử hay chỉ là cảm hứng sáng tạo hời hợt?

16:00 Ðời sống nghệ thuật: Tạ Quang Bạo - Một cá tính sáng tạo đặc sắc

17:45 Thương trường và Pháp luật: Hoàn nguyên hình thức sau khai thác tài nguyên: Trách nhiệm thuộc về ai?

18:30 Thời sự

19:55 Ðiểm đến: Khu du lịch sinh thái Thung Nham

20:05 Doanh nghiệp thời hội nhập: Xu hướng về chuyển đổi số và tác động đến năng suất chất lượng doanh nghiệp

20:30 Tiến tới Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng: Niềm tự hào của những "điểm nóng" thu hút FDI

20:45 Cải cách hành chính: Cải cách môi trường kinh doanh: Hành trình dài hạn

22:00 Thời sự