Một số chương trình phát sóng ngày 7-9

Thứ Bảy, 07-09-2019, 03:31

06:30 Thời sự

07:15 Tạp chí Lao động và Xã hội: Ðẩy mạnh hỗ trợ dạy nghề cho người thất nghiệp

08:45 Gương mặt cuộc sống: Thư pháp Việt với người trẻ

09:00 Tạp chí đối ngoại

10:00 Ðiểm đến: Rặng thị cổ dưới chân núi Ngọc

11:00 Thiên nhiên kỳ thú: Dòng nước êm đềm

11:30 Thời sự

14:00 Hành trình năm châu: Cuộc sống trên trạm vũ trụ quốc tế - Phần 1

16:15 Tác giả - Tác phẩm: NGND, nhạc sĩ Hoàng Kiều cùng mối tơ vò "Xúy Vân"

18:00 Chuyển động truyền thông

18:15 Thế giới không phẳng: Năng lượng thời kỳ hậu dầu mỏ (Phần 1)

18:30 Thời sự

19:55 Người tốt - Việc tốt: Ông Bảy vùng biên

20:00 Khoa học Công nghệ và Cuộc sống: Phát triển các sản phẩm công nghệ hỗ trợ người khuyết tật

20:20 Ðịa chỉ đỏ: Chứng tích Khe Tù

20:30 Luận đàm: Chúng ta đã giáo dục trẻ như thế nào?