Một số chương trình phát sóng ngày 7-8

Thứ Sáu, 07-08-2020, 01:51

06:00 Chào ngày mới

07:30    Điểm tựa tương lai: Cần cân nhắc khi chọn nhận BHXH một lần

09:00    Luận đàm: EVFTA: Luật chơi mới, tất cả phải tự làm mới mình

09:30    Ký sự miền trung: Nơi "lá chắn" vùng biên chống dịch Covid-19

10:45    Chuyển động số: Kết nối doanh nghiệp và người lao động bằng các giải pháp thông minh

11:30    Thời sự     

13:00    Góc nhìn văn hóa: Chất lượng sáng tác văn học về dân tộc và miền núi

15:30    Đảng với sự nghiệp đổi mới: Để khâu đột phá là đòn bẩy cho sự phát triển

18:00   Chuyện đời thường: Quán cơm hướng nghiệp cho trẻ em khuyết tật trí tuệ

18:15    45’ chiều

19:30   Phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình  - năm 1979 

20:30    Bình luận phê phán: Tăng cường hiệu quả chính sách đặt hàng xuất bản phẩm

22:00    Thời sự