Một số chương trình phát sóng ngày 7-1

Thứ Năm, 07-01-2021, 01:44

06:00 Chào ngày mới
 
 07:00 Vì một Việt Nam hùng cường: Đạo đức cách mạng trong giai đoạn mới (phần 1)
 
 07:45 Chuyện ở cơ sở: Những tổ dân phố “5 không” ở Khương Mai
 
 09:30 Phim tài liệu: Vợ lính
 
 11:00 Hướng về Đại hội XIII của Đảng: Khuyến khích ưu tiên phát triển hạ tầng trọng yếu về năng lượng
 
 11:30 Thời sự
 
 13:40 Đời sống nghệ thuật: Họa sĩ Mai Long và tình yêu với tranh lụa
 
 14:15 Nói thẳng: Quấy rối tình dục trẻ em trên mạng xã hội
 
 15:30 Đảng với sự nghiệp đổi mới: Dân vận là lo cho dân
 
 18:00 Doanh nghiệp thời hội nhập: Doanh nghiệp nhỏ vàvừa tiếp cận các chính sách hỗ trợ vì dịch Covid-19
 
 19:00 Phim truyện: Anh đợi em ở Bắc Kinh (tập 19)
 
 20:25 Điểm đến: Chùa Thầy
 
 20:30 Việc cần làm: Cần tập trung ngăn chặn nhập lậu dược liệu
 
 22:00 Thời sự