Một số chương trình phát sóng ngày 6-4

Thứ Ba, 06-04-2021, 02:12

06:00 Chào ngày mới
 
 07:00 Khoa học và Đời sống: Rô-bốt trí tuệ nhân tạo trợ giảng đầu tiên của Việt Nam
 
 07:45 Bình luận - Phê phán: Cái gì cũng xuyên tạc là tại sao?
 
 09:30 Thương trường và Pháp luật: Chiêu trò thổi giá nhìn từ câu chuyện “Lan đột biến”
 
 11:30 Thời sự
 
 13:00 Tác phẩm mới
 
 14:30 Việt Nam - Đất nước - Con người: Điệu múa cổ và đạo lý thiên hạ thái bình
 
 15:00 Đời sống nghệ thuật: “Mong sao bà sống muôn đời. Để cho cháu hỏi bà ơi ăn gì”
 
 16:10 Vì một Việt Nam hùng cường: Xây dựng chính quyền đô thị để đẩy nhanh sự phát triển - Phần 2: Mô hình thành phố trong thành phố - Làm sao để hiệu quả?
 
 18:00 Giao thông kết nối: Thiếu vật liệu cao tốc bắc - nam, cần địa phương quyết liệt chung tay
 
 19:45 Vẻ đẹp cuộc sống: Tình yêu cây vĩ cầm và văn hóa của làng
 
 20:00 Dân tộc và phát triển: Người Mường trên vùng cao Ngọc Lặc
 
 20:30 Đảng với sự nghiệp đổi mới: Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII: Từ nhận thức đến hành động
 
 20:45 Đường tới tương lai: Làm sao để lịch sử phải trở thành môn học hấp dẫn

 22:00 Thời sự