Một số chương trình phát sóng ngày 5-3

Thứ Sáu, 05-03-2021, 01:29

06:00  Chào ngày mới

07:00    Dân tộc và phát triển: Xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số

10:00    Đảng với sự nghiệp đổi mới: Phát triển Đảng trong dân tộc thiểu số ở Sóc Trăng: Một công được đôi việc 
 
10:45    Bình luận - Phê phán: Khôi phục, lưu giữ các giá trị văn hóa truyền thống (kỳ 1)

11:10    Tứ phương tám hướng (tập 9)

11:30    Thời sự     

12:00    Phim truyện: Chốn hậu cung (tập 62)

16:00    Tin tức 16h

16:05    Box nhộn: Bữa tất niên đáng nhớ

18:00    Kinh tế và dự báo: Cải cách môi trường kinh doanh - cách mục tiêu ASEAN 4 bao xa?

18:15    45’ chiều

19:30    Phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình - Năm 2015

20:30    Bình luận - Phê phán: Khôi phục, lưu giữ các giá trị văn hóa truyền thống (kỳ 2)

20:45    Chuyện đời thường: Những thầy cô giáo vùng biên

22:00   Thời sự

22:35    Tuyệt chiêu nhà nông (tập 153)

22:45    Rẻo cao Tây Bắc: Tập 8: Địa phận Sơn La (phần 2)

23:00    Khám phá thế giới: Vũ trụ dưới nước (tập 9): Sự nuôi dưỡng nhân tạo