Một số chương trình phát sóng ngày 4-7

Thứ Bảy, 04-07-2020, 03:00

06:00 Chào ngày mớ

07:00 Phóng sự: Ðại dịch Covid-19 từ góc nhìn nhân đạo

07:45 Kinh tế và dự báo: Khuynh hướng tiêu dùng của người Việt đang thay đổi

09:30 Dân tộc và phát triển: Những mô hình giảm nghèo bền vững ở Hòa Bình

10:00 Ðối ngoại và Hội nhập:

Vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng

10:45 Thế giới không phẳng: Châu Phi và khe cửa hẹp chống dịch bệnh

11:30 Thời sự

12:45 Ðiểm đến: Mai An Tiêm, huyền thoại và di tích

13:45 Ðường tới Tương lai: Học nông nghiệp công nghệ cao - Ngành "hot" tại Việt Nam

14:30 Quy hoạch và xây dựng: Bất cập trong sử dụng "đất vàng" sau di dời nhà máy

17:45 Phóng sự: Xuất bản điện tử: Cần bước tiến mới

18:00 Ký sự miền trung: Trăm năm Cổ Viện Chàm

19:00 Tự hào hàng Việt Nam: Xoài Mai Sơn chinh phục thị trường Mỹ

20:00 Khoa học & Ðời sống: Công nghệ cảnh báo sớm thiên tai, động đất

20:20 Phóng sự: Hiệu quả của chuỗi hoạt động kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh

20:30 Chuyện ở cơ sở: Người mở đường thôn Ðông Sơn

22:00 Thời sự