Một số chương trình phát sóng ngày 4-6

Thứ Năm, 04-06-2020, 02:31

06:00 Chào ngày mới

07:10 Ðối ngoại và Hội nhập

07:45 Nông nghiệp chuyển động: Khai thác hiệu quả vùng đất bãi ở Hà Nội

09:45 Trang địa phương: Khuyến công Bắc Ninh tạo động lực giúp doanh nghiệp phát triển bền vững

11:00 Tận hưởng bản sắc Việt: Sài Gòn - Bình Châu : Nơi hòa mình cùng thiên nhiên

11:30 Thời sự

13:30 Ðảng với sự nghiệp đổi mới: Tăng cường giải quyết khiếu nại, tố cáo trước Ðại hội

14:30 Doanh nghiệp thời hội nhập: Kinh tế tư nhân tận dụng "cơ hội vàng" để bứt phá hậu dịch Covid-19

15:30 Bình luận - Phê phán: Giữ vững vai trò lãnh đạo của Ðảng trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch

18:00 Chuyển động số: Mã địa chỉ bưu chính: Thúc đẩy chuyển đổi số ngành

18:15 45’ Chiều

20:00 Kinh tế và dự báo: Chất lượng lao động, không thay đổi là mất cơ hội

20:15 Nhịp sống kinh tế

20:45 Ðiểm tựa tương lai: Ðổi mới tuyên truyền bảo hiểm xã hội phù hợp với tình hình dịch bệnh

22:00 Thời sự