Một số chương trình phát sóng ngày 4-12

Thứ Tư, 04-12-2019, 05:32

06:30 Thời sự

07:15 Tài chính Ngân hàng

07:45 Cải cách hành chính: Cải cách hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm

10:15 Tác giả - Tác phẩm: Ðạo diễn Vương Ðức và bộ phim "Nhà tiên tri"

11:30 Thời sự

13:15 Nhìn từ Hà Nội

15:00 Chuyển động truyền thông

15:30 Kinh tế và dự báo: Ðầu tư các dự án động lực ở Thái Nguyên

18:00 Thương trường và pháp luật

19:05 Phim truyện: Hoa hồng thép - tập 23

19:55 Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng

20:00 Nhịp sống kinh tế

20:05 Ðồng hành cùng doanh nghiệp: Chống gian lận ưu đãi thuế: Bài toán thời hội nhập quốc tế

20:20 Chuyện ở cơ sở: Một tổ dân phố "5 không" ở Khương Trung

20:30 Vấn đề và sự kiện: Kiên quyết đấu tranh bảo vệ những nguyên tắc cơ bản của Ðảng

20:45 Cuộc sống nơi đầu sóng: Ðộc đáo nghề đan thuyền thúng ở miền trung

22:00 Thời sự