Một số chương trình phát sóng ngày 31-3

Thứ Ba, 31-03-2020, 04:44

06:15 Chào buổi sáng

07:10 Thương trường và Pháp luật: Chính sách về gia hạn, giãn nộp thuế trước dịch Covid-19

09:00 Dân tộc và phát triển: Phụ nữ dân tộc thiểu số áp dụng công nghệ 4.0

10:00 Thủ đô ngày mới: Doanh nghiệp thực phẩm tìm hướng kinh doanh trong mùa dịch

11:30 Thời sự

14:30 Giao thông kết nối: Ngăn chặn xe quá tải, cuộc chiến chưa có hồi kết

15:30 Chuyện ở cơ sở: Khi ý Ðảng, lòng dân hòa quyện

18:00 Góc chuyện xưa: Cuộc tổng tuyển cử đầu tiên và khát vọng dân chủ

18:15 45 phút Chiều

19:00 Phóng sự: Kho bạc Nhà nước: Những dấu ấn trên chặng đường xây dựng và phát triển

19:30 Phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình - Năm 1954 (phần 2)

20:00 Nông nghiệp chuyển động: ÐBSCL phát triển kỹ thuật canh tác lúa tiên tiến theo quy mô công nghiệp

20:30 Ðảng với sự nghiệp đổi mới: Tạo đồng thuận từ thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

22:00 Thời sự