Một số chương trình phát sóng ngày 30-11

Thứ Hai, 30-11-2020, 03:03

06:00 Chào ngày mới

07:10 Thủ đô ngày mới: Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội kiểm tra, kiểm soát có trọng tâm trọng điểm

09:00 Đời sống nghệ thuật: Lời ru trên nương

10:00 Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay

11:30 Thời sự

14:00 Vì một Việt Nam hùng cường: Chuyển đổi số để hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường

18:00 Năng lượng và Cuộc sống: Vận hành thủy điện thích ứng với biến đổi khí hậu

18:10 Người tốt - việc tốt: Ông Sáu Phấn

19:55 Điểm đến: Tam Đảo mùa đông

20:00 Giao thông kết nối: 5.000 km đường cao tốc - Nỗ lực cho một mục tiêu

20:15 Nhịp sống kinh tế

20:30 Bình luận - phê phán: Nhận diện, ngăn chặn hành vi của “nhà báo hai mặt”

20:45 Tạp chí lao động và xã hội: Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm tại chỗ

22:00 Thời sự