Một số chương trình phát sóng ngày 29-11

Thứ Sáu, 29-11-2019, 02:28
06:30 Thời sự  

09:00 Thành phố sống đẹp

11:00 Việt Nam đất nước con người

11:30 Thời sự

12:50 Hộp thư truyền hình

15:00 Thắp sáng niềm tin: Nuôi trồng thủy sản: Hướng đi cho cộng đồng người khuyết tật

17:45 Sông nước - Miệt vườn: Độc đáo tranh vỏ tràm miệt thứ

18:15 45’ chiều

19:55 Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

20:00 Nhịp sống kinh tế

20:05 Quy hoạch và xây dựng: Hạ Long hướng tới thành phố du lịch biển văn minh

20:20 Năng lượng và Cuộc sống: Quản lý và phân phối điện thông minh ở TP Hồ Chí Minh

20:30 Bình luận - Phê phán: Giải bài toán tăng trưởng nóng về du lịch

20:45 Ký sự miền trung

21:50 Bản tin thể thao

22:00 Thời sự