Một số chương trình phát sóng ngày 28-11

Thứ Bảy, 28-11-2020, 02:11

06:00 Chào ngày mới  
 
 07:00 Ba-lô du lịch: Bảo tàng áo dài
 
 07:45 Kinh tế và dự báo: Lập dự toán ngân sách - chưa khi nào khó thế
 
 09:30 Dân tộc và phát triển: Hướng giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Bắc Giang
 
 10:00 Đối ngoại và hội nhập: Việt Nam cùng ASEAN hướng tới tương lai
 
 10:45 Thế giới không phẳng: Xu hướng sống tối giản
 
 13:45 Đường tới tương lai: Kiểm tra đánh giá theo quy định mới
 
 14:30 Quy hoạch và xây dựng: Khơi dòng tài chính cho đô thị thông minh
 
 15:00 Thương trường và pháp luật: Những “kẽ hở” trong cấp phép khai thác mỏ
 
 17:45 Phóng sự: Bảo hiểm số trên thiết bị di động: Bước tiến vượt bậc về công nghệ
 
 18:00 Ký sự miền trung: Trăm năm giếng cổ
 
 19:00 Tự hào hàng Việt Nam: Kết nối cung - cầu, kết nối chuỗi giá trị hàng hóa
 
 20:00 Truyền hình trực tiếp: Lễ hội hoa tam giác mạch 2020
 
 22:00 Thời sự