Một số chương trình phát sóng ngày 27-9

Chủ Nhật, 27-09-2020, 02:42

06:00 Chào ngày mới

07:00 Balo du lịch: Nông trang xanh

07:30 Sống khỏe: Tăng cường sức khỏe trẻ nhỏ mùa dịch

09:00 Ca nhạc: Tình yêu từ Hà Nội

09:30 Luận đàm: Nâng cao hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn

10:00 Phóng sự: Về Châu Xưa kể chuyện hôm nay

10:45 Nhìn từ Hà Nội: Liên hợp quốc với sứ mệnh hòa bình và phát triển

11:30 Thời sự

12:50 Hướng về Ðại hội XIII của Ðảng: Văn hóa phải là nguồn lực nội sinh của sự phát triển

15:00 Môi trường và tài nguyên: Xử lý chất thải xây dựng

15:45 Nói thẳng: Thói quen đổ lỗi - Cách hành xử thiếu văn minh

17:45 Muôn màu cuộc sống: Ðộc đáo những sáng tạo từ chai lọ thủy tinh

18:00 Sông nước - miệt vườn: Bánh bò thốt nốt An Giang

20:00 Bình ảnh: Vẻ đẹp Việt Nam: Sắc thu

20:45 Chuyến xe mê ly: Mì Quảng Phú Chiêm

22:00 Thời sự