Một số chương trình phát sóng ngày 27-11

Thứ Sáu, 27-11-2020, 02:06

06:30 Thời sự

07:30 Muôn màu cuộc sống: Cocktail Bún bò Huế

09:30 Ký sự miền Trung: Làm bạn với rừng

10:00 Khoa học và Ðời sống: Techfest:

Cơ hội tiếp cận vốn và thương mại hóa công nghệ

10:45 Chuyển động số:

An toàn bảo mật cho các cơ quan trọng yếu

11:30 Thời sự

13:00 Góc nhìn văn hóa:

Nhận diện và khai thác di sản đô thị

14:00 Ca nhạc: Hà Nội thu

15:30 Ðảng với sự nghiệp đổi mới:

Dân chủ trong xã hội bắt đầu từ dân chủ trong Ðảng

16:45 Năng lượng và Cuộc sống: Vướng mắc giải phóng

mặt bằng cho các dự án điện

18:00 Chuyện đời thường:

Sầm Thị Tình và con đường thành công từ thổ cẩm

19:55 Ðiểm đến: Vườn quốc gia Tam Ðảo

20:00 Quy hoạch và xây dựng:

Khơi dòng tài chính cho đô thị thông minh

20:15 Nhịp sống kinh tế:

Dễ dàng chuyển tiền ra - vào Việt Nam

20:20 Miền Ðông năng động

20:45 Gương mặt cuộc sống:

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Võ Hồng Huy

22:00 Thời sự

23:30 Ca nhạc: Người sống mãi cùng quê hương