Một số chương trình phát sóng ngày 26-2

Thứ Sáu, 26-02-2021, 02:40

06:00 Chào ngày mới
 
 07:00 Dân tộc và Phát triển: Xuân về trên đỉnh non cao
 
 07:30 Nông nghiệp chuyển động: Phát triển kinh tế -
 
 xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi
 
 10:15 Năng lượng và Cuộc sống: Loại bỏ công nghệ nhiệt điện gây ô nhiễm môi trường
 
 10:30 Nói thẳng: Hành vi xả rác nơi công cộng
 
 11:30 Thời sự
 
 15:00 Môi trường và Tài nguyên: Nói không với nhựa dùng một lần
 
 15:45 Giao thông kết nối: Uống rượu - Không xuống núi
 
 18:00 Kinh tế và Dự báo: Kinh tế Việt Nam - Triển vọng phục hồi và tăng tốc trong trung hạn
 
 18:15 45’ Chiều
 
 19:30 Phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh -
 
 Biên niên sử truyền hình - Năm 2013
 
 20:00 Đối ngoại và Hội nhập: Đẩy mạnh công nghiệp
 
 hỗ trợ tham gia chuỗi giá trị toàn cầu
 
 20:20 Miền Đông năng động
 
 20:30 Bình luận - Phê phán: Quân đội luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước
 
 và nhân dân
 
 20:45 Chuyện đời thường: Khát vọng một người mẹ
 
 22:00 Thời sự