Một số chương trình phát sóng ngày 25-10

Chủ Nhật, 25-10-2020, 01:47

06:00    Chào ngày mới     

07:00    Balo du lịch: The Huế House

07:30    Sống khỏe: Tăng cường phòng, chống bệnh tay chân miệng

09:00    Tình yêu từ Hà Nội

09:30    Luận đàm: Đưa người dân trở thành chủ thể trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng

10:00    Đường tới Tương lai: Bạo lực học đường - Những nỗi đau còn lại

10:45    Nhìn từ Hà Nội: ASEAN trung tâm trong chiến lược Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương của Nhật Bản

11:30    Thời sự     

12:50    Hướng về Đại hội XIII của Đảng: Cần thay đổi tư duy trong việc bảo đảm an ninh nguồn nước

13:00    Góc nhìn văn hóa: Mượn danh quảng bá văn hóa để “câu view”

15:00    Môi trường và Tài nguyên: Theo dòng nước thải

15:45    Nói thẳng: Mạng xã hội và hệ lụy tiêu cực đến lối sống, hành vi giới trẻ

18:00    Sông nước - Miệt vườn: Vị ngọt hoa dừa

18:15    45’ chiều

19:50    Người tốt - Việc tốt

20:00    Bình ảnh: Vẻ đẹp Việt Nam: Chủ đề “Phụ nữ ngày nay”

20:45    Phóng sự: Chung quanh việc chuyển nhiệm vụ đào tạo sát hạch, cấp giấy phép lái xe sang Bộ Công an

22:00   Thời sự