Một số chương trình phát sóng ngày 24-11

Thứ Ba, 24-11-2020, 01:45

06:00    Chào ngày mới

07:10    Thương trường và pháp luật: Sàn thương mại điện tử và những kẽ hở pháp lý

09:00    Dân tộc và phát triển: Trên rẻo cao Bình Liêu

10:00    Thủ đô ngày mới: Tăng cường công tác kiểm tra điều kiện khởi công xây dựng công trình

10:45    Ký sự miền trung: Làm bạn với rừng

11:30    Thời sự    

14:30    Giao thông kết nối: Nâng cao hiệu quả tuyên truyền an toàn giao thông

15:30    Chuyện ở cơ sở: Người truyền cảm hứng sống tích cực

18:00    Góc chuyện xưa: Giải mã kế hoạch CM12 đỉnh cao nghệ thuật phản gián

19:05    Phim truyện: Con đường thành sao (tập 37)

20:20    Hướng về Đại hội XIII của Đảng: Cần có chiến lược bảo tồn và phát  triển  dược liệu bền vững

20:30    Đảng với sự nghiệp đổi mới: Dân chủ trong xã hội bắt đầu từ dân chủ trong Đảng

20:45    Đường tới tương lai: Kiểm tra đánh giá theo quy định mới

22:00    Thời sự