Một số chương trình phát sóng ngày 24-10

Thứ Bảy, 24-10-2020, 06:34

06:00 Chào ngày mới

07:45 Kinh tế và dự báo: Ðẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công: Bài học từ Thái Bình

09:00 Vì một Việt Nam hùng cường: Xóa bỏ tư duy cũ trong các hợp tác xã kiểu mới

09:30 Dân tộc và phát triển: Hỗ trợ giáo dục dân tộc thiểu số: Cần sát với thực tiễn

10:00 Ðối ngoại và Hội nhập

10:20 Hộp thư truyền hình

11:30 Thời sự

15:00 Thương trường và Pháp luật: Tập đoàn kinh tế tư nhân và các nút thắt pháp lý

18:00 Ký sự miền trung: Ðà Nẵng xây dựng Ðảng bộ đoàn kết, tạo động lực phát triển

18:15 45’ Chiều

20:00 Khoa học và Ðời sống: Dữ liệu lớn đang được ứng dụng như thế nào?

20:30 Chuyện ở cơ sở: Người lính của bản làng

20:45 Sống khỏe: Tăng cường phòng chống bệnh tay chân miệng

22:00 Thời sự