Một số chương trình phát sóng ngày 24-1

Chủ Nhật, 24-01-2021, 02:56

06:00  Chào ngày mới

07:10    Đối ngoại và Hội nhập: Nhận định vị thế kinh tế Việt Nam 2021

07:30    Kinh tế và dự báo: Thu hút FDI sạch cho phát triển bền vững ở Việt Nam

09:00     Tác phẩm mới 

09:30    Sông nước - miệt vườn: Khởi sắc vùng đất ông Thoại

10:45    Thế giới không phẳng: Bài toán phục hồi xanh sau đại dịch

11:30    Thời sự     

14:15    Tạp chí Lao động và xã hội: Doanh nghiệp Việt nỗ lực cho mục tiêu  kinh  tế năm 2021

15:45    Doanh nghiệp thời hội nhập: Phục hồi các doanh nghiệp nhỏ và vừa sau dịch Covid-19

18:00    Chuyển động số: Số hóa di tích lịch sử

20:25    Điểm đến: Căn cứ Trung ương Cục miền nam

20:30    Muôn màu cuộc sống: Phát triển đam mê nghệ thuật cho trẻ nhỏ

20:45    Nhìn từ Hà Nội: Khôi phục vị thế nước Mỹ ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương

22:00   Thời sự