Một số chương trình phát sóng ngày 23-9

Thứ Tư, 23-09-2020, 02:33

06:00 Chào ngày mới

07:10 Khoa học và Ðời sống: Công nghệ phục vụ khám sức khỏe lưu động cho người dân

09:00 Thanh âm còn mãi: Về miền Ví Dặm

10:00 Thương trường và Pháp luật: Mua bán - sáp nhập doanh nghiệp: Nhìn từ Luật Doanh nghiệp 2020

10:30 Cuộc sống nơi đầu sóng: Làng đá mỹ nghệ Non Nước

11:30 Thời sự

13:00 Luận đàm: Ðẩy mạnh cổ phần hóa để tăng tính tự chủ cho nền kinh tế

14:30 Nông nghiệp chuyển động: Chương trình OCOP - Nâng tầm giá trị nông sản Hà Tĩnh

16:00 Vì một Việt Nam hùng cường: Công nghiệp hỗ trợ: bao giờ làm được như nói?

18:00 Phóng sự: Phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện: Cần hỗ trợ quyết liệt hơn từ chính sách

20:00 Doanh nghiệp thời hội nhập: Xuất khẩu dệt may và nỗi lo đơn hàng cuối năm

20:30 Tiến tới Ðại hội XIII của Ðảng: Nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác văn hóa

20:45 Cải cách hành chính: Dữ liệu quốc gia về dân cư: bước tiến mới trong cải cách hành chính

22:00 Thời sự

23:30 Tác phẩm mới