Một số chương trình phát sóng ngày 23-9

Thứ Hai, 23-09-2019, 05:35

06:30 Thời sự

07:15 Ðời sống văn nghệ:

Liên hoan chèo toàn quốc năm 2019

08:45 Muôn màu cuộc sống: "Chảy mãi" sông Tranh

09:10 Khoa học Công nghệ và Cuộc sống: Nâng cao
tiềm lực nghiên cứu khoa học trong trường đại học

11:30 Thời sự

13:00 Tạp chí Lao động và Xã hội: Hiệu quả Trung tâm
dịch vụ việc làm tỉnh Hải Dương

15:00 Cải cách hành chính: Cải cách hành chính trọng tâm
chuyển đổi là con người và công nghệ

15:55 Sống khỏe: Bổ sung canxi - Có phải nhiều là tốt?

18:00 Thắp sáng niềm tin:

Tăng cường kỹ năng tham vấn cho người khuyết tật

18:30 Thời sự

19:55 Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng

20:00 Nhịp sống kinh tế

20:05 Giao thông kết nối: Gỡ vướng đẩy nhanh tiến độ
giải ngân vốn ODA giao thông

20:20 Ðiểm tựa tương lai: Tinh gọn bộ máy BHXH

20:30 Bình luận - Phê phán

20:45 Trang địa phương: Bản ta trừ tà đạo

21:00 Phim truyền hình: Ðò dọc (tập 11)

22:00 Thời sự