Một số chương trình phát sóng ngày 23-8

Thứ Hai, 26-08-2019, 10:16

06:30 Thời sự

07:45 Vấn đề và sự kiện: Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với nhân dân

09:00 Chuyện ở cơ sở: Điểm sáng Yên Trung

11:00 Thiên nhiên kỳ thú: Di sản thiên nhiên thế giới - châu Âu (phần 3)

11:30 Thời sự

12:00 Phim truyền hình: Hãy nói yêu em (tập 33)

14:30 Thương trường và Pháp luật: “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”: Những vấn đề đặt ra sau 10 năm

15:00 Thắp sáng niềm tin: Cần bộ tiêu chí về giao thông tiếp cận tổng quát

18:00 Tạp chí Lao động và Xã hội: Phát huy hiệu quả thực hiện công tác bảo hiểm thất nghiệp tại Quảng Ninh

18:15 Sông nước miệt vườn: Bình Thủy miền du lịch xanh

18:30 Thời sự

19:55 Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

20:05 Quy hoạch và xây dựng

20:20 Năng lượng và cuộc sống: An toàn ngành điện trước các biến đổi của thiên tai

20:30 Bình luận phê phán

20:45 Ký sự miền trung: Văn hóa giữ rừng

21:00 Phim truyền hình: Những khúc sông dậy sóng (tập 5)

21:50 Bản tin thể thao

22:00 Thời sự