Một số chương trình phát sóng ngày 22-9

Thứ Ba, 22-09-2020, 01:58

06:00 Chào ngày mới

07:10 Thương trường và Pháp luật: Mua bán - sáp nhập doanh nghiệp: Nhìn từ Luật Doanh nghiệp năm 2020

09:00 Dân tộc và phát triển: Giảm nghèo bền vững từ những mô hình nhỏ

10:30 Nhìn từ Hà Nội: Những dịch chuyển địa chính trị tại Trung Ðông

11:30 Thời sự

14:30 Giao thông kết nối: "Khai tử" dự án BT mới từ năm 2021

15:30 Chuyện ở cơ sở: Chuyện về người giữ đất

16:30 Sống khỏe: Tăng cường hệ miễn dịch để phòng ngừa Covid-19

18:00 Góc chuyện xưa: "Cẩm nang" đánh B52

20:00 Nông nghiệp chuyển động: Chương trình OCOP - Nâng tầm giá trị nông sản Hà Tĩnh

20:15 Nhịp sống kinh tế

20:20 Hướng về Ðại hội XIII của Ðảng: Văn hóa phải là nguồn lực nội sinh của sự phát triển

20:30 Ðảng với sự nghiệp đổi mới: Phát huy vai trò hệ thống chính trị cơ sở trong phòng, chống dịch Covid-19

20:45 Ðường tới tương lai: Thủ khoa 2020 và những thí sinh vượt khó

22:00 Thời sự