Một số chương trình phát sóng ngày 22-10

Thứ Năm, 22-10-2020, 02:49

06:00 Chào ngày mới

07:10 Ðối ngoại và Hội nhập: 45 năm Việt Nam - Niu Di Lân: Hợp tác cùng phát triển

07:45 Nông nghiệp chuyển động: Nông dân Bình Phước mạnh dạn chuyển đổi cây trồng

11:00 Tận hưởng bản sắc Việt: Khám phá Ðiện Biên

11:30 Thời sự

13:30 Ðảng với sự nghiệp đổi mới: OCOP - Ðộng lực xây dựng nông thôn mới tại Yên Bái

15:30 Bình luận - Phê phán: Ðạo "nghệ thuật" và phẩm chất người nghệ sĩ

18:00 Chuyển động số: Xử lý "rác" viễn thông

18:15 45’ Chiều

20:00 Kinh tế và dự báo: Ðẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công: Bài học từ Thái Bình

20:30 Việc cần làm: Xã thờ ơ, dân Phú Xuân thiệt hại, vai trò của huyện ở đâu?

20:45 Hướng về Ðại hội XIII của Ðảng

22:00 Thời sự