Một số chương trình phát sóng ngày 22-1

Thứ Tư, 22-01-2020, 03:14

06:00 Chào ngày mới

07:10 Khoa học và Ðời sống: Bệnh viện cây trồng miền bắc

07:45 Giao thông kết nối: Khơi thông dòng vốn dự án
cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

09:30 Chuyển động truyền thông

10:30 Cuộc sống nơi đầu sóng:

Làng câu cá ngừ đại dương lớn nhất Ðông - Nam Á

11:30 Thời sự

13:00 Dân tộc và Phát triển: Ổn định cuộc sống cho người dân di cư tại Tây Nguyên

14:30 Nông nghiệp chuyển động: Phát huy vai trò

của kinh tế hợp tác xã trong xây dựng nông thôn mới

15:30 Bay bổng phương Nam: Về Ðồng Tháp

16:00 Ðời sống nghệ thuật: Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu với cuốn sách "Một thời Quảng Trị"

19:55 Ðiểm đến: Về Bờ Ðậu học gói bánh chưng

20:00 Doanh nghiệp thời hội nhập: Tăng năng suất -

Tiết kiệm điện: Hướng đi cho doanh nghiệp thời 4.0

20:30 Tiến tới Ðại hội XIII của Ðảng: Phát triển văn hóa, con người Việt Nam

21:45 Cải cách hành chính: Bắc Ninh chờ đón một thành phố thông minh

22:00 Thời sự